Negen bewoners van Renkum krijgen een lintje

RENKUM - Burgemeester Agnes Schaap van Renkum heeft op vrijdag negen inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met een lintje.

Jan de Hond uit Oosterbeek (18 mei 1938)

Jan de Hond is sinds 1952 lid en vrijwilliger bij de Mixed Hockey Club Oosterbeek. Hij was verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat, draaide bardiensten en was scheidsrechter. Later werd hij ook redactielid van het clubblad De Gong, werd trainer/coach en bestuurslid. Hij was lid van de zaalhockeycommissie en de technische commissie, en hij hield bestuurs- en commissievergaderingen bij hem thuis toen de MHCO nog geen clubhuis had. Daarbij is hij keeper van zijn team en staat nog steeds 2 keer per week op het veld.

Louis ter Huurne uit Oosterbeek (30 mei 1947)

Louis ter Huurne was van 1980 tot 1998 bestuurslid van de Stichting Rijnoeverhoven. Tussen 1998 en 2014 was hij 3 maal gemeenteraadslid voor de PvdA. In 2002 werd hij voorzitter van de Stichting Zomerconcerten die concerten organiseert in park Hartenstein. Van 2005 tot 2012 was hij bestuurslid van Museum Veluwezoom. In 2005 werd hij ook bestuurslid van het Buurtcomité Nieuwland, dat ten doel heeft om de band tussen buurtbewoners te verstevigen. 

Ook is hij redactielid van buurtblad De Nieuwlander. Hij was in 2007 de bedenker van de Stuwwalloop, en is sindsdien bestuurslid van de stichting Stuwwalloop. Sinds 2010 is hij lid van het Dorpsplatform Oosterbeek. In 2010 werd hij ook lid van de Onderhoudswerkgroep Bato’s Wijk, en in 2011 voorzitter van de Stichting Kunst in de gemeente Renkum. In 2013 was hij mede-initiatiefnemer van de Stichting Wederopbouw-architectuur Renkum en omgeving, die inmiddels een boek en een routekaart heeft uitgebracht. Sinds 2016 is hij voorzitter van biljartvereniging De Molenberg.

Ineke Jansen-Peters uit Heveadorp (21 februari 1953)

Ineke Jansen-Peters is sinds 1984 vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouwe van Lourdes in Doorwerth–Heveadorp–Wolfheze. Zij begon als lid van het koor, en werd later dirigent van verschillende koren. Ook had zij zitting in het liturgisch beraad, en was van 2007 tot 2010 lid van het parochiebestuur. Na de fusie met tien andere parochies tot de Rooms-Katholieke parochie Zalige Titus Brandsma werd zij lid van de locatieraad en werd voorzitter van de pastoraatsgroep.

Ook zat zij in diverse oecumenische werkgroepen, bedient zij al jaren de uitvaarttelefoon. Na het besluit dat de katholieke kerk in Doorwerth moest sluiten heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij het overgangsproces, en heeft zij zich ingezet om de Doorwerthse groep te laten integreren in de Oosterbeekse kerk. Daarnaast is zij 3 jaar mantelzorger geweest voor een ongeneeslijk zieke vriendin.

Gerrie Knol-Rietman uit Doorwerth (29 maart 1941)

Gerrie Knol-Rietman is sinds 1977 vrijwilliger bij de Poort van Doorwerth. Zij was lid van de activiteitencommissie en organiseerde cursussen, maaltijden, braderieën, handwerkactiviteiten, kindermiddagen, het Kerst-, Sinterklaas-, en Carnavalsfeest, het jaarlijkse uitje, en bingo- en kaartmiddagen. Ook maakte zij de roosters voor de vrijwilligers, notuleerde vergaderingen en bezocht nieuwe inwoners van Doorwerth om hen te enthousiasmeren. Zij was ook het aanspreekpunt voor de gemeente, huurders, verenigingen en organisaties. In 2016 heeft zij, na bijna 40 jaar inzet, haar activiteiten iets teruggeschroefd. Wel treedt zij nog steeds op als gastvrouw en kan het huidige bestuur altijd een beroep op haar doen.

Frits Miedema uit Oosterbeek (7 juli 1951)

Frits Miedema is sinds 1981 lid van de EHBO-vereniging Oosterbeek. Hij is sindsdien EHBO-instructeur, coach voor andere instructeurs, en verzorgt de herhalingslessen voor andere leden. Hij is ook regelmatig als EHBO-er aanwezig bij sportevenementen. Sinds 1985 helpt hij met administratief en logistiek werk bij de Airborne-wandeltocht, en bemant de hoofdpost van de medische dienst. Hij was lid van de Raad van Elf bij carnavalsvereniging De Dwarsliggers, is daar sinds 2003 bestuurslid, en sinds 2006 penningmeester. Daarbij is hij lid van Hofkapel de Kakafonies. Sinds 2000 geeft hij zeilles bij Watersportvereniging Peter Hensen, en heeft zich vooral toegelegd op de lessen aan kinderen en minder validen. Hij verzorgt EHBO-lessen die speciaal zijn toegesneden op de watersport, en bemant de EHBO-post bij zeilweekenden. Sinds 2008 is hij chauffeur en telefonist bij de Dierenambulance Nederrijn en verzorgt daar sinds 2016 reanimatiecursussen.

Peter Ruigendijk uit Oosterbeek (11 juli 1947)

Peter Ruigendijk was van 1998 tot 2017 ouderling bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Bennekom/Oosterbeek, en besteedde vaak 1 à 2 werkdagen per week aan de organisatie van de kerkdiensten. Ook was hij aanspreekpunt voor de gemeente Renkum en pastoraal diaconaal centrum De Herberg. Hij is coördinator van de bijbelkring en coördinator ouderenzorg, organiseert lezingen en regelt vervoer voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Hij is voorzitter van de diaconale commissie 70+, en bezoekt mensen thuis en regelt praktische hulp als dat nodig is. Daarnaast is hij van 1997 tot 2017 vrijwilliger geweest bij de Airborne Wandeltocht, en zorgde voor de logistiek, de catering en de begeleiding van de muziekkorpsen.

Aty Valkhof-Schuurman uit Renkum (24 oktober 1953)

Aty Valkhof-Schuurman werd in 1993 vrijwilliger bij verzorgingshuis Heidestein, en is sinds 2012 bestuurslid van de Stichting Vrienden van Heidestein. Zij organiseert activiteiten voor de bewoners, zoals zomerfeesten, modeshows, bingo’s en bazaars. Bij Heidestein begon zij met een winkeltje in tweedehands kleding dat inmiddels zijn plaats heeft gevonden in de Poort van Doorwerth. De opbrengt van het winkeltje wordt gebruikt om activiteiten voor de bewoners van Heidestein te organiseren. Mevr. Valkhof werd in 1998 vrijwilliger bij het Rode Kruis waar zij activiteiten organiseerde, bezoek bracht aan eenzame of gehandicapte mensen en als verpleegkundige mee ging op vakantiereizen. In 2000 werd zij vrijwilliger bij De Zonnebloem, waar zij hoofd van de verpleegkundigengroep Renkum/Heelsum werd, bestuurslid bezoekwerk en vrijwilligster bij de vakantieweken. Ook was zij drie jaar vrijwilliger bij de Voedselbank Neder-Veluwe.

Gert Vonk uit Wolfheze (8 maart 1936)

Gert Vonk was van 1960 tot 2001 koster van de Gereformeerde Kerk in Randwijk. Ook was hij 30 jaar lid van het bejaardencomité, en 25 jaar lid van het Oranjecomité in Randwijk. Hij was 17 jaar penningmeester van Schietvereniging de Treffers, en organiseerde schuttersfeesten en de jaarlijkse landelijke wedstrijd in zijn eigen huis. Samen met zijn echtgenote was hij pleegouder voor twee kinderen en zij vangen in geval van nood nog steeds mensen op.

Sinds 2001 is Gert Vonk koster van de Open Hof-kerk in Wolfheze en maaltijdbezorger bij Solidez. Ook is hij vrijwilliger bij Het Schild, waar hij assisteert bij verschillende activiteiten.

Gerie Vonk-Ploeger (12 februari 1936) uit Wolfheze

Gerie Vonk-Ploeger was van 1960 tot 2001 koster van de Gereformeerde Kerk in Randwijk, waar zij ook diaken, pastoraal medewerker, ouderling en catecheet was. Sinds 1979 is zij actief lid van zangkoor De Lofstem in Heteren waar zij ook bestuurslid en voorzitter is geweest. Samen met haar echtgenoot was zij pleegouder voor twee kinderen en zij vangen in geval van nood nog steeds mensen op.

Sinds 2001 is Gerie Vonk-Ploeger koster van de Open Hof-kerk in Wolfheze; daarbij is zij ouderling, bezoekt zij mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken organiseert zij ontmoetingsbijeenkomsten voor jonge gezinnen. Ze is vrijwilliger bij Het Schild, waar zij assisteert bij gezelligheidsactiviteiten, het Schildkoor en de bijbelkring.

 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Renkum RTV Arnhem Arnhem Renkum Nieuws
Deel dit artikel: