Zorgen om afname van politiecapaciteit in Overbetuwe: 'Veiligheid is topprioriteit'

ELST - Minder blauw op straat. Dat is wat de gemeente Overbetuwe volgens een nieuw plan van de politieregio Rivierenland-West te wachten staat. De lokale politiek maakt zich daarover grote zorgen.

Uit het meerjarenbeleidsplan van de politie blijkt dat er de komende jaren 15 procent minder 'blauw' beschikbaar is in Overbetuwe. De herverdeling van politiemiddelen in Oost-Nederland is oorzaak van de voorgenomen veranderingen. De plannen baren de lokale politiek grote zorgen.

VVD, CDA en Gemeentebelangen Overbetuwe dienden daarom dinsdag een motie in. Ze willen dat het college aandringt bij de politieleiding op het behouden van de huidige bezetting in de gemeente om de veiligheidsrisico's in de toekomst tot een minimum te beperken.

'Veiligheid is topprioriteit'

‘Er mag geen sprake zijn van een onderbezetting door inlevering van politiecapaciteit’, stellen de partijen gezamenlijk. ‘De veiligheid van onze inwoners is topprioriteit.’

Ook werd in de motie de hoop uitgesproken dat de nauwe samenwerking tussen de gemeente en de politie behouden blijft. De partijen willen ook dat Overbetuwe meer investeert in opsporingsambtenaren, zogenoemde BOA’s.

De motie werd door de hele raad gesteund.

 

Deel dit artikel: