CDA Nunspeet: MTB-routes in de wachtkamer

NUNSPEET - Het college van de gemeente Nunspeet heeft instemmend en gelijktijdig ook wat terughoudend gereageerd op de door de CDA-fractie gestelde vragen over de beeldvorming van de mountainbiker en de voortgang van het realiseren van de MTB-routes.

In de beantwoording is het duidelijk dat het college weet wat er op dit gebied speelt en het college deelt het negatief neergezette beeld van de mountainbiker niet. Begin mei 2019 wordt het college afzonderlijk tijdens een themabijeenkomst door de provincie geïnformeerd over de recreatieve zonering op de Veluwe. Daarna komt de vraag wanneer en op welke wijze het college de gemeenteraad daarover kan informeren.

De reactie over de voortgang van de realisatie van de MTB-routes was minder positief. Vanwege de opstelling van de recreatieve zoneringskaart, maar ook de discussie rond de financiering van het beheer en onderhoud van de recreatieve infrastructuur op de Veluwe heeft Track en Trails, het gecontracteerde bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van onder andere MTB-routes, aangegeven dat de terreinbeherende organisaties in de wachtstand staan als het gaat om de ontwikkeling van vaste MTB-routes.

Desondanks gaat het college proberen in een overleg met Staatsbosbeheer, Kroondomein, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap na te gaan welke mogelijkheden zij zien om – vooruitlopend op de vaststelling van de recreatieve zonering – mee te werken aan een vaste MTB-route in de gemeente Nunspeet. Nogmaals benadrukt het college dat het ontwerp en de realisatie van de MTB-route in de gemeente Nunspeet vooraf wordt besproken en afgestemd met TC De Volharding. Dus ondanks de ‘wachtkamerpositie’ toch een positief beeld. Het CDA en hopelijk veel MTB’ers zijn er blij mee.