'Provincie en gemeente Barneveld verdraaien conclusies onderzoek vervuilde grond'

BARNEVELD - De provincie Gelderland en de gemeente Barneveld verdraaien de conclusies die onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV heeft getrokken over de vervuilde grond in Barneveld. Dat zeggen milieuchemicus Joop Harmsen en voormalig milieu-officier van justitie Gustaaf Biezeveld.

door Judith Spanjers

Biezeveld vindt het opmerkelijk dat de gemeente en de provincie de conclusies van de onderzoekers anders weergeven en uitleggen dan de onderzoekers zelf hebben gedaan. ‘Het heeft er alle schijn van dat de gemeente en de provincie dit doen om zichzelf en Vink vrij te pleiten.' 

Giftige stof styreen

Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV heeft vastgesteld dat de giftige stof styreen is gevonden in de veelbesproken partij grond die afvalverwerker Vink leverde aan Barneveld. Volgens de onderzoekers had de grond niet toegepast mogen worden in een woonwijk.

Na afloop van de presentatie sprak Omroep Gelderland uitgebreid met onderzoeker Edwin de Baat van Royal HaskoningDHV. In dit fragment legt hij uit dat de grond vervuild is en niet gebruikt had mogen worden in een woonwijk (tekst gaat verder onder de video):

De gemeente Barneveld stelt dat los van de plek waar styreen gevonden is, onomstotelijk is uitgewezen dat het toegepaste zand schoon is. Dat kan de gemeente volgens Biezeveld niet vaststellen en deugdelijk onderbouwen. 'Dat is niet de conclusie geweest van het onderzoek van Royal HaskoningDHV.’

'Provincie verstrekt onjuiste informatie'

De provincie Gelderland stelt in een brief aan bewoners dat de grond wel gebruikt mocht worden in een woonwijk. Volgens milieuchemicus Joop Harmsen verstrekt ze hiermee onjuiste informatie.

'De provincie kan niet stellen dat de grond destijds gebruikt mocht worden. De stof styreen is in verhoogde waarde gevonden. Daarom had de grond niet gebruikt mogen worden. Dat er nu in veel monsters geen overschrijdingen zijn gevonden, wil niet zeggen dat er geen styreen en andere vluchtige stoffen in het toegepaste zand hebben gezeten. Vluchtige stoffen kunnen in de loop der tijd verdwijnen. Zeker als de grond in een dunne laag vlak aan het oppervlak wordt toegepast’, legt Harmsen uit. Biezeveld onderschrijft dit.

Over de affaire vervuilde grond

Al een half jaar is Barneveld in de ban van vervuilde grond in de gemeente. Deze grond is gebruikt in woonwijken in Barneveld en elf andere gemeenten. Afvalverwerker Vink heeft altijd gezegd dat het zand schoon is.

Vink zegt de partij grond te hebben gereinigd voordat het gebruikt werd in de woonwijken. Uit een eerste keuring die milieuadviesbureau Certicon deed in opdracht van Vink bleek dat de grond nog niet schoon genoeg was. Een tweede keuring zou hebben uitgewezen dat de grond wel schoon was, terwijl de grond na de eerste keuring niet opnieuw is gereinigd.

Het verschil in de uitkomst van de twee keuringen riep veel vraagtekens op bij de controleurs van de Gelderse Omgevingsdiensten die in opdracht van de provincie toezicht houden op de naleving van milieuregels door bedrijven. Zij deden anderhalf jaar nadat de grond in de woonwijken is gestort onderzoek naar de administratie bij Vink. De uitkomsten van dit rapport onthulde onderzoeksprogramma Zembla. Dit leidde tot meerdere debatten in Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Barneveld.

Vermenging van zand

Royal HaskoningDHV zegt geen conclusie te kunnen trekken over hoe de kwaliteit van de grond drie jaar geleden was toen het zand in de woonwijken is gestort. Het onderzoeksbureau kan ook geen definitief uitsluitsel geven over de staat van de grond op dit moment. In de wijk Eilanden Oost is bijvoorbeeld 800 ton van de bewuste partij zand gebruikt, maar ook 3200 ton ander zand.

'Het is niet bekend of de verschillende partijen zand met elkaar zijn vermengd of dat deze naast elkaar zijn gebruikt of dat er sprake is van een combinatie van beide', constateren de onderzoekers. Als het zand vermengd is met elkaar kan het zijn dat de waardes nu lager zijn dan in de oorspronkelijke partij vervuilde grond.

Op één plek in Barneveld heeft Royal HaskoningDHV overigens nooit onderzoek kunnen doen, omdat Vink het precieze adres niet wilde vertellen. Hierdoor blijft onbekend wat de kwaliteit van de grond daar is.

Reacties gemeente en provincie

De gemeente wil niet reageren op vragen van Omroep Gelderland over de constateringen van Biezeveld en Harmsen. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV dat de gemeente inhuurde, wil niet ingaan op vragen over de manier waarop de gemeente en de provincie hun conclusies interpreteren.

De provincie zegt nog steeds achter het oorspronkelijke rapport van de Omgevingsdiensten te staan en wil niet ingaan op de constatering van Royal HaskoningDHV, Biezeveld en Harmsen dat de grond niet gebruikt had mogen worden in een woonwijk.

Donderdagavond debatteert de gemeenteraad van Barneveld over de kwestie Vink. Het OM is inmiddels bezig met een oriënterend vooronderzoek. De GGD heeft eerder vastgesteld dat de vervuilde grond in ieder geval geen risico’s heeft voor de volksgezondheid.

Heeft u tips over de kwestie Vink, mail deze dan naar researchredacteur Judith Spanjers: jspanjers@gld.nl

Zie ook: Dossier afvalbedrijven

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: