Arnhems klimaatfonds van 10 miljoen; waar komt dit geld terecht?

ARNHEM - In het Arnhemse coalitieakkoord is een klimaatfonds van 10 miljoen euro afgesproken voor de verduurzaming van de stad. Waar gaat dit geld naartoe? Wie gaat erover? En onder welke voorwaarden? Het stadsbestuur komt met een voorstel om richting te geven aan deze vragen.

door Huibert Veth

Het klimaatfonds is bedoeld om bij te dragen aan de energietransitie en klimaataanpassingen. De gemeente wil de regie pakken binnen wijkinitiatieven. Alleen ondersteunen is onvoldoende volgens wethouder Cathelijne Bouwkamp. Ook wil het stadsbestuur andere overheden, particulieren en bedrijven verleiden tot het doen van investeringen. De wethouder is in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken om subsidie te ontvangen voor aardgasvrije wijken die de gemeente vorig jaar nog misliep.

Van de 10 miljoen in het klimaatfonds wordt dit jaar 1,5 miljoen uitgegeven, oplopend tot 3 miljoen per jaar in 2022. Het geld zal onder meer besteed worden in de plannen om minimaal drie Arnhemse wijken aardgasvrij te maken. Ook wil het stadsbestuur de Rijnstad beschermen tegen wateroverlast en extreme hitte en droogte. Rond de zomer zullen concrete voorstellen volgen.

Half miljoen vrije ruimte

Het college vindt dat ze over projecten tot een half miljoen zelf mogen beslissen. Wordt het duurder dan zal de raad om toestemming gevraagd moeten worden. Bouwkamp benadrukt dat bij de bestedingen de impact en innovatie van belang zijn en ook de vraag of het samen met alle betrokken partijen gedaan kan worden.

Raadslid Vincent Bouma (PvdA) vindt dat het college met een half miljoen vrije besteding te veel ruimte krijgt en kondigde een voorstel aan om dit bedrag te verlagen. Op de vraag van Jan Hutten (CDA) geeft de wethouder aan dat de mate waarin de gemeente bijdraagt aan projecten ook afhangt van de draagkracht van de betreffende inwoners.

De komende weken zal de gemeenteraad een besluit nemen over het collegevoorstel.

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!