Drijvende botenloods voorlopig niet in Spiegelwaal bij Nijmegen

NIJMEGEN - Roeivereniging De Waal kocht hem voor 37.500 euro: een drijvende botenloods. Maar voorlopig heeft ze er niets aan, want er is nog geen toestemming om hem in de Spiegelwaal bij Nijmegen te mogen leggen.

En het kan nog wel even duren voordat er groen licht is. Al blijft voorzitter Cor Scheffers van de roeivereniging hoop houden dat die toestemming er alsnog snel komt.

Het Bastion te duur

De houding van de gemeente Nijmegen lijkt daar niet op te wijzen. Die stuurde onlangs een brief naar Scheffers. In die brief schrijft het college van burgemeester en wethouders dat watersportcentrum Het Bastion, dat onder de Waalbrug zit, nu de 'hoogste prioriteit' heeft. De bestemmingsplanprocedure wordt daar op korte termijn voor opgestart. 

Het plan is om daar alle watersportverenigingen in onder te brengen die gebruikmaken van de Spiegelwaal. Roeivereniging De Waal zou daar ook huisvesting in vinden, maar haakte af. Te duur, zo stelt voorzitter Scheffers. De roeivereniging is uitgeweken naar een voormalig bedrijfspand aan de overzijde van de Spiegelwaal. De gemeente was daar niet blij mee. Huurders zijn nodig om uit de kosten te komen.

Gebroken hand

De drijvende botenloods die de roeivereniging aankocht, zou een groot voordeel opleveren voor de veelal oudere leden van de roeivereniging. De roeiboten moeten nu over het dijktalud naar het water worden gedragen. Dat is een pittige klus en niet zonder risico. Ook de voorzitter ervoer dat al eens aan den lijve toen hij uitgleed onderweg naar beneden en zijn hand brak.

De drijvende botenloods mee nemen in het bestemmingsplan voor Het Bastion ziet de gemeente niet zitten. Dat zou betekenen dat er nieuwe onderzoeken gedaan moet worden om te kijken of dat past. Dat zou voor vertraging van het hele plan kunnen zorgen. 'Dat risico willen wij niet nemen', aldus het college in de brief.

Loods ligt ongebruikt te wachten

Een vergunningaanvraag voor de drijvende botenloods kan volgens de gemeente niet los gezien worden van het verenigingsgebouw waar de roeivereniging nu een tijdelijke vergunning voor heeft. Omdat die in 2020 afloopt ziet Nijmegen het verzoek om de botenloods in de Spiegelwaal te mogen leggen als een verzoek tot bestemmingsplanwijziging.

Dat kan wel even duren. Tot die tijd ligt de 37.500 euro kostende drijvende loods ongebruikt te wachten in de Oostkanaalhaven. Zonde, vindt Scheffers, maar voorlopig is het niet anders.

Zie ook:

Deel dit artikel: