Regionale Energiestrategie in de maak

EPE - De Cleantech Regio, waartoe ook de gemeente Epe behoort, maakt vaart met het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES).

Een eerste stap is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie staat welke partijen meedoen en onderschrijven de partners de ambities van de Regionale Energiestrategie en de manier van werken.

Regionale bijdrage aan doelen Klimaatakkoord
De RES is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig. Het Rijk heeft alle dertig regio’s gevraagd om een RES op te stellen. Eén daarvan is de Cleantech Regio. Het opstellen van de Regionale Energiestrategie past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030.

Vermindering CO2-uitstoot
De regio zet daarbij onder andere in op de vermindering van CO2-uitstoot en het (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.