Waterschapsheffingen flink gestegen; Waterschap Rivierenland Gelderse koploper

TIEL - De waterschapsheffingen zijn de afgelopen vier jaar flink toegenomen. Bij het Waterschap Rijnland stegen de tarieven het meest, gevolgd door het Waterschap Rivierenland in Tiel. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) .

De heffingen die huishoudens moeten betalen, bestaat uit twee delen: de watersysteemheffing en de zuivering/-verontreinigingsheffing. Het geld uit de watersysteemheffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor waterkeringen (dijken) en het waterpeil. Het geld uit de zuivering/-verontreinigingsheffing wordt onder andere gebruikt voor de zuivering van afvalwater.

Bij het Waterschap Rivierenland (stroomgebied van Lek, Merwede en Waal) stegen door de tariefverhogingen de opbrengsten uit de watersysteemheffing. De verwachte opbrengst in 2019 is ruim 20 miljoen euro hoger dan de gerealiseerde opbrengst in 2015.

De tekst gaat verder onder het kaartje.

Belasting stijgt door dijkversterkingen

De hogere tarieven komen voort uit de voorgenomen investeringen in dijkversterkingen. Bij het Waterschap Rivierenland betaalt een gezin met een eigen woning in 2019 ruim 473 euro per jaar aan waterschapsheffingen. Eerder was dit 439 euro.

Het extra geld gaat vooral naar het versterken van dijken. Zo investeert het Gelderse waterschap de komende jaren bijna een half miljard euro in diverse dijkversterkingsprojecten langs de Merwede, de Lek en de Waal. Ook is er meer geld nodig vanwege de verhoogde waterstanden en langdurige droogtes.

 

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: