Nijmegen legt hoofdpijndossier woonboten voor aan Den Haag

NIJMEGEN - 'Zeg maar wat we ermee aanmoeten, want wij weten het niet meer.' Dat is kort samengevat de vraag die de gemeente Nijmegen voorlegt aan het ministerie in Den Haag over wat nu te doen met de woonboten aan de Oostkanaaldijk in de Waalstad.

door Rob Haverkamp

De woonboten liggen aan een kade midden in een industrieterrein. De gemeente wil ze daar al lange tijd weg hebben, omdat het niet veilig wonen zou zijn in verband met de zware industrie eromheen. Daarnaast zouden de woonboten uitbreiding van bedrijvigheid op het industrieterrein kunnen dwarsbomen. Een hoofdpijndossier.

Mag niet, mag toch wel

In 2014 heeft de Raad van State geoordeeld, bij een procedure over het bestemmingsplan, dat legalisatie van wonen op de boten in het Maas-Waalkanaal niet mogelijk is. Maar sinds de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw) is dat opeens anders. 

Het lijkt er nu op - met de recente gerechtelijke uitspraken - dat sinds de inwerkingtreding van de Wvvw de woonbooteigenaren aan de Oostkanaaldijk voor hun woonboot beschikken over een omgevingsvergunning die maakt dat daar wonen op een woonboot is toegestaan, niet langer in strijd met het bestemmingsplan en dus legaal.

Prima wonen

Dat is in ieder geval hoe de woonbooteigenaren de nieuwe regels zelf lezen. Zij vragen het college om zo snel mogelijk te bevestigen dat ze er nu legaal zijn en definitief een punt te zetten achter alle plannen om de woonboten daar weg te krijgen. De woonbooteigenaren hebben zelf altijd gezegd dat het daar op het industrieterrein prima wonen is.

Omliggende bedrijven menen dat de Wvvw niet bedoeld is voor deze situatie. Ze wijzen erop dat er gevaarlijke stoffen vervoerd worden in de omgeving en de aanwezigheid van de woonboten beperkingen van de uitbreidingsmogelijkheden oplevert. Ze willen dus dat de boten daar verdwijnen.

Onzekerheid duurt voort

Het college van burgemeester en wethouders noemt de situatie complex. De conclusies van de woonbooteigenaren en de bedrijven zijn tegenstrijdig. Het college onderzoekt nu wat te doen. De ingeroepen hulp van het ministerie is daar onderdeel van. De verwachting is dat het onderzoek omstreeks juni is afgerond. Daaruit moet duidelijk worden of de woonboten mogen blijven of niet.

Het college zet voorlopig in ieder geval het handhavingstraject in de koelkast en beseft dat hiermee de onzekerheid voor de betrokken partijen voortduurt. Maar het moet zorgvuldig uitgezocht worden, meent het college. Al was het maar omdat het mede om gevaarlijke stoffen gaat. 'Daar mag uiteraard niet te licht over worden gedacht', aldus het college in een brief aan de raad.

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!