Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Martin Berghuis

Een uitnodiging om te komen logeren.

Luister hier naar het fragment

Bijbellezing: Lucas 19:1-10 (Bijbel in Gewone Taal) Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die Zacheüs heette. Zacheüs was het hoofd van de tollenaars (belastingambtenaren), en hij was erg rijk. Hij wilde weleens zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er stonden veel mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien. Toen Jezus langs de boom liep, keek Hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want Ik kom bij jou logeren’. Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. Maar de mensen klaagden: ‘Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!’ Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem 4x zoveel terug’. Toen zei Jezus: ‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen’.

Vandaag is de eerste uitzending van ‘Ik geloof in Gelderland’. Presentatrice Angelique Krüger van Omroep Gelderland gaat de provincie in om uit te zoeken hoe mensen in onze provincie met geloof bezig zijn. Wat doet geloof met hen? Hoe belangrijk is het geloof voor hen? Bidden, naar de kerk gaan – doen we dat nog? Of zijn er andere vormen? Dat soort vragen. Menig kerkdeur in Nederland zit op slot. Een deel gaat alleen op zondag open, een ander deel is voor altijd gesloten. Hoe zit dat? Waar is Jezus? Jezus is in gesprek, buiten de kerkmuren. We lezen in de geschiedenis van Zacheüs dat Jezus mensen opzoekt … ‘om te zoeken en te redden wat verloren was’. Net als Jezus geloof ik dat geen mens zonder God de Vader kan. Jezus laat de liefde van God voor de mensen zien. Ja, ook aan de NSB-er en IS-bruid, de mensen die wij buitensluiten. Want zo’n type was Zacheüs, uitgekotst vanwege zijn corrupte belastingpraktijken in het tolhuisje bij Jericho. Niemand moest wat van hem weten. Jezus wel. Hij durft ‘vuile handen’ te maken. En Zacheüs is nieuwsgierig naar die eigenaardige Jezus. In de Bijbel in Gewone Taal staat er dan zo mooi beschreven dat Jezus tegen hem zegt: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden. Want Ik kom bij jou logeren’. Logeren – wat is dat? Tijd nemen voor elkaar. In je huis, face to face, dichtbij, eerlijk. Luisteren naar elkaar’s verhaal, de ups & downs. De zekerheden, ook je twijfels en vragen en – als je die hebt – ook je falen. Samen eten, spreken, het leven delen. Wàt er precies bij Zacheüs in huis gebeurde staat niet beschreven. Wél lezen we het veranderend effect: Zacheüs kwam als een ander mens naar buiten… 2 Ik wens Angelique toe, maar ook elk van ons, dat ze ook écht bij mensen & hun geloof mag logeren. Echt - dat wil zeggen: even voorbij de karikaturen die er over de kerk zijn: van de keurig gepoetste schoenen, de kerkbankjes en gezangen, hoedjes, valse belijdenissen in de biechtstoel en andere vormelijkheden. Daar zijn mensen allang klaar mee. En ik durf de stelling aan dat Jezus daar ook niet zoveel mee had. En ik hoop dat de uitzendingen ook verschoond blijven van vragen die mij zò ontzettend ziek maken. Dat, als ik vertel dat ik geloof in Jezus en dat ik predikant ben, dat ik zo vaak moet horen: wat vind jij van het misbruik in de kerk? (Verschrikkelijk voor de mensen en een belediging van God!) Of: wat vind jij van homo’s? Alsof dat de kern van mijn geloof is… Nee, dan merk ik dat die vragensteller mij niet wil horen. Die wil alleen zijn eigen vooroordeel bevestigd hebben. Dat is geen – wat Jezus noemt – logeren! Ja, ik geloof in Jezus als Zoon van God. Geleefd onder ons, gekruisigd (vermoord) door mensen, opgestaan uit de dood en nu levend bij God in de hemel. Ja, Hij leeft voor mij (en voor jou). Het is een dagelijkse realiteit voor mij als christen. Het dààr samen over te hebben, wat dàt betekent, en dat proberen te praktiseren dat is de kern van kerk zijn. Als groep mensen in de voetsporen van Jezus gaan. Wie zoekt wie eigenlijk op in de geschiedenis van Zacheüs? Zoekt Zacheüs Jezus? Of zoekt Jezus Zacheüs? Ik denk: beide. Logeren is: de ander toelaten tot je leven, je hart, je motivaties en vragen. Ik zou wensen dat we ophouden met denken vanuit karikaturen. Hoe? Door bij elkaar te logeren. Ja, dat mag letterlijk. Maar een dagdeel met elkaar doorbrengen of samen eten heeft hetzelfde effect. Als ‘die christenen’ in jouw allergiezone zitten, zou ik je willen uitdagen. Toets eens eerlijk jouw beeld van een christen door hem of haar uit te nodigen: ‘Mag ik bij je logeren? Ik wil je leren kennen’. Nodig als scepticus of criticus van de kerk eens een christen uit, .. als je durft! En vraag ‘Hey, vertel me jouw verhaal. Wie ben je? Wat beweegt je om… (vul maar in)’. Vooral even voorbij de makkelijk scorende mediathema’s als misbruik, LHBTI etc. Luister naar elkaar, over en weer. Durf jij als niet-christen of nietkerkmens vuile handen te maken en het gesprek met mij, christen, aan te gaan? Ik ben een mens zoals jij! En jij, kerkmens, durf jij iemand uit te nodigen die helemaal niks met Jezus heeft of wiens lijstje met 10 mopperpunten op de kerk jij al zo vaak gehoord hebt? Durf jij te luisteren naar wat de ander écht beweegt en bezighoudt? Kan je daar respect voor opbrengen? Ik geloof namelijk dat Jezus dat ook deed. Zacheüs was nieuwsgierig naar Jezus, Jezus was nieuwsgierig naar Zacheüs. Wat zou ik het mooi vinden als iemand mij uitnodigt om te komen logeren…

Kijk vanaf vandaag 8 zondagen lang naar ‘Ik geloof in Gelderland’ bij Omroep Gelderland om 17.20 uur.

En … heb het lef om bij elkaar te logeren!

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!