Samen D'ran om Achterhoek te laten groeien

ULFT - Het lijkt bijna Brussel in het klein. Tafels die in een halve cirkel geordend staan in de theaterzaal van de DRU cultuurfabriek in Ulft. Bij ieder raadslid staat een Achterhoek vlaggetje. De deelnemers aan de Achterhoek Raad komen alleen niet uit verschillende Europese landen, maar uit de zeven Achterhoekse gemeenten. Van elke gemeente is iedere fractie die in de raad zit vertegenwoordigd en dat betekent dat er 50 fracties zijn. Een soort Achterhoeks Parlement.

Door Melanie Lokate

Het is eerst handjes schudden, koffie drinken en even bijpraten. De leden van de Achterhoek Raad komen vanavond voor de derde keer in deze setting bij elkaar. In september vorig jaar werd de raad geïnstalleerd. 

Foto: Omroep Gelderland

'Het gaat vooral om samenwerking', zegt Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board. 'We moeten samen naar oplossingen zoeken voor de grote vraagstukken waar de Achterhoek voor staat. Het vinden van goed gekwalificeerd personeel voor de Achterhoekse bedrijven is de belangrijkste kwestie op dit moment.'

Volgens Boumans is de manier van besturen op deze manier bijzonder. 'De Raad heeft echt verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dat maakt het anders als je kijkt naar andere vormen van bestuur elders in het land.' Het eerste grote bespreekstuk is de toekomstvisie Achterhoek 2030 met de titel 'Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit'. Hierin staat hoe de Achterhoek de komende jaren moet groeien op het gebied van leefbaarheid en bedrijvigheid. 

Kompas voor de Achterhoek

De visie is een soort van kompas waarin ambities staan voor de komende jaren op het gebied van wonen, werken en leven. Het stuk is opgebouwd door de Achterhoek Board. Ik hoor het u denken, wat een Achterhoekse term. Maar de leden die in de Board zitten hebben allemaal het beste voor met de regio. Het zijn de vertegenwoordigers van de drie O's, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo zitten bijvoorbeeld de woningcorporaties, ziekenhuis en het onderwijs aan tafel om mee te praten over de toekomst.

Arbeidsmarkt en woningbouw grootste uitdagingen

De afgelopen maanden is er door de Boardleden aan het stuk gewerkt en de raadsleden kunnen vanavond vragen stellen en bijschaven. 'Het is een ambitieus stuk', zegt Jan Engels namens de D66 fractie Achterhoek. 'Maar het is wel erg veel en af en toe wat vaag', zegt Walter Leemreize namens de CDA fractie Achterhoek.

Een groot deel van de fracties wil prioritering zien. Wat is het belangrijkste waar als eerste naar gekeken moet worden? 'Het tekort aan personeel en de mismatch op de woningmarkt zijn voor de CDA fractie van de Achterhoek Raad de belangrijkste onderwerpen', zegt Leemreize.

Concrete projecten moeten snel op tafel komen

De projecten die ervoor moeten zorgen dat er oplossingen komen, worden bedacht aan de thematafels. Voor veel Achterhoekers zijn de thematafels onzichtbaar, maar ruim honderd bestuurders vergaderen over thema's die de inwoners van de Achterhoek raken. Ze bedenken de projecten die uitgevoerd moeten worden.  

Er zijn zes thematafels Smart Werken & Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt (De Achterhoek werkt het fijnst), Wonen en Vastgoed, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie en de Gezondste Regio. De input die de Tafels geven aan de Board vormen weer beleid waarover de Raad zich uit mag spreken. Om het allemaal iets te verduidelijken is bovenstaande uitgelegd in een tekening

Kent de Achterhoeker u?

Tijdens de raadsvergadering wordt er door onder andere de D66-fractie gesproken over zichtbaarheid. 'Soms zeg ik wel eens, we moeten bouwborden plaatsen met daarop de tekst 'hier werkt de Achterhoek voor u', zegt Boumans. Die Achterhoeker moet echter ook mee gaan praten. Daarvoor is het inwonerpanel 'Achterhoek Spreekt ' in het leven geroepen. 'Er moeten echt duizenden mensen in dit inwonerpanel komen, zo weten we wat er leeft in de Achterhoek en wat er moet gebeuren.' Twee keer per jaar zal er een onderzoek zijn waaraan inwoners kunnen meedoen.

Succes of mislukking?

Volgend jaar wordt deze manier van besturen geëvalueerd. Maar volgens Boumans is het eerste succes al geboekt. 'We hadden de Regio Deal niet binnengehaald als we niet op deze manier samenwerken'. De regio heeft 20 miljoen euro subsidie binnengehaald vanuit Den Haag. Voorwaarde is dat de regio zelf ook 20 miljoen investeert en dat voor 1 juni de plannen bekend zijn en duidelijk is waar het geld heen gaat.'

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
Gemeente Oude IJsselstreek Ulft Nieuws
Deel dit artikel: