Gemeenteraad Nijmegen: 'Wat ging er mis bij de aanleg van het warmtenet?'

NIJMEGEN - Hoe kan het dat de gemeente Nijmegen de Nuon een monopoliepositie heeft gegeven bij het warmtenet in Nijmegen Noord? En waarom is de gemeenteraad op belangrijke punten buiten spel gezet? Over dit soort vragen debatteert de raad woensdagavond met het college. Aanleiding is het rapport van de rekenkamer dat stelt dat de besluitvorming over het warmtenet ondoorzichtig is.

door Karel de Jong

De eerste gesprekken over een warmtenet in Nijmegen dateren al van eind jaren 90. Daarmee was de Waalstad zijn tijd destijds ver vooruit.

'14.000 gegarandeerde aansluitingen geen cadeautje'

In het rapport van de rekenkamer valt te lezen dat Nijmegen aanvankelijk met meerdere aanbieders overleg voerde. Maar vanaf 2011 bleef alleen de Nuon (na een aantal keer afhaken) in beeld. De afspraak was dat Nuon een warmtenet zou gaan exploiteren en dat Nijmegen voor 14.000 aansluitingen zou zorgen.

Wethouder Tiemens over deze deal: 'Dat moet je niet zien als een cadeautje aan de Nuon. Zo'n bedrijf doet grote investeringen en moet dan ook zeker weten dat ze uit de kosten komen.'

Daarom worden na de Waalsprong onder meer ook huizen in het Waalfront en bij de Handelskade toegevoegd aan het warmtenet. En de bedoeling is dat ook andere partijen, zoals de Radboud Universiteit zich daarbij aansluiten.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Uitbreiding warmtenet blijft achter bij verwachtingen

Maar de uitrol van het warmtenet naar de rest van de stad vanaf 2013, blijft achter bij verwachtingen. De Radboud Universiteit bijvoorbeeld, denkt zelf op een voordeliger manier te kunnen voorzien in zijn energiebehoefte. En de crisis in de bouw speelt ook een belangrijke rol.

Raad niet geïnformeerd over belangrijke wijziging

Vanaf 2008 zet Nijmegen in op de aanleg van een zogenoemd hybridenet: een warmtenet waarbij de restwarmte van afvalverbrander ARN in de huizen met behulp van een warmtepomp wordt bij verwarmd. Zo'n hybride warmtenet is het meest duurzame alternatief.

Maar in april 2011 heeft het college ineens besloten om een middentemperatuur net aan te leggen. Hierbij wordt de restwarmte van de ARN bij verwarmd in een hulpcentrale die op gas gestookt wordt. Zonde, zo vinden veel raadsleden nu. Bovendien werd de raad hierover in 2011 pas na het collegebesluit geïnformeerd terwijl zij daar zelf over hadden moeten beslissen.

Wethouder Tiemens (GroenLinks) die toen nog geen wethouder was, snapt het besluit van haar voorganger en partijgenoot Jan van der Meer wel. 'Het is destijds veranderd omdat het financieel en technisch niet haalbaar was. Het was echt zijn tijd vér vooruit.'

'Tunnelvisie'

Volgens Theo de Wit (oppositiepartij PvdA) toont het rapport van de rekenkamer een college dat destijds 'met een soort tunnelvisie toe werkte naar een warmtenet dat er moest en zou komen'. Op verschillende momenten is er ook haast geweest, zo merkt Maarten Bakker (oppositiepartij VVD) op.

Contract er snel doorheen gedrukt

Op 1 april 2012 zou het nieuwe Bouwbesluit van kracht worden waarmee een aansluitplicht aan het gasnet gold voor nieuwbouwprojecten. Het contract voor het warmtenet is één dag voor dat nieuwe Bouwbesluit getekend.

Op de vraag of haar voorganger het er snel doorheen heeft gedrukt om van die aansluitplicht voor gas af te komen, antwoordt wethouder Tiemens volmondig: 'Ja, dat klopt.'

Nijmegen verkocht iets en moest nog eens bijbetalen

Maar een andere vraag is lastiger te beantwoorden. In het rekenkamerrapport staat namelijk dat Nijmegen in juni 2011 zijn hulpwarmtestation in Laauwik en leidingen (in bezit van de gemeente) verkocht aan de Nuon, terwijl de energieleverancier daar nog eens geld op toe kreeg.

Het bedrag wil de gemeente omwille van de concurrentiepositie van de Nuon niet openbaar maken.

'Daar heeft de belastingbetaler echt geen last van gehad'

Theo de Wit vraagt zicht af hoe het kan dat Nijmegen iets verkocht en daar nog eens geld op toe moest leggen. Wethouder Tiemens daarover: 'Dat is een heel technisch financieel verhaal... De gemeente heeft het verrekend met wat de bijdrage is geweest aan het warmtenet in de Waalsprong. Dat is allemaal netjes met accountantsverklaringen enzo afgewikkeld. Daar heeft de belastingbetaler echt geen last van gehad.'

Het debat over het rekenkamerrapport is woensdag om 19.30 uur.

Zie ook: 'Onze stookkosten zijn verdubbeld'; Nijmegenaren balen van warmtenet Nuon

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
De Belofte Gemeente Nijmegen Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: