Scholen Nunspeet pakken verkeersprobleem gezamenlijk aan

NUNSPEET - De verkeer- en parkeersituatie bij de Van Stuijvenbergschool en Jenaplanschool St. Franciscus in Nunspeet roept bij de buurtbewoners nogal eens onrust op.

Er is voor de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen weinig ruimte voor parkeergelegenheid. Daardoor zoeken zij zelf naar mogelijkheden om hun kind af te zetten, waarbij de regelgeving nogal eens uit het oog verloren wordt. Zo wordt er geparkeerd daar waar niet geparkeerd mag worden (bijvoorbeeld bij gele strepen, half op de stoep of op de uitrit van woningen). 

Geen structurele oplossing

Vlak voor en na schooltijd is het deel van de Westerlaan aan de Van Stuijvenbergschool éénrichtingverkeer. Ook dat levert vaak problemen op, waar de gemeente geen structurele oplossing voor heeft ( zoals bijvoorbeeld het inzetten van een verkeerslicht). Het komt er op neer dat automobilisten op de hoogte moeten zijn van deze mondelinge afspraak. 

De directies van beide scholen, de heer P. T. Verheul en mevrouw W. Bos, en hun verkeersouders hebben met de politie en handhavers van de gemeente om de tafel gezeten. Ook heeft de politie een enquête uitgezet onder de buurtbewoners. Uit deze acties is een plan voortgekomen. Op 17 december is er een informatieavond geweest voor de buurtbewoners. De politie en handhavers hebben op die avond de uitslag van de enquête gepresenteerd. En beide directeuren hebben verteld over het plan waarmee zij de automobilisten voor en na schooltijd willen wijzen op hun verkeer/parkeergedrag. 

Herkenbare parkeerwachters

Zo zullen beide scholen periodiek ouders en kinderen inzetten als herkenbare parkeerwachters met gele hesjes, worden er groene en rode kaarten uitgedeeld en worden er spandoeken bij de scholen opgehangen. Beide scholen hopen met deze de acties de weggebruikers bewust te maken van het feit dat er kinderen in het spel zijn en hopen hiermee dat de buurt geen overlast meer zal ervaren van geparkeerde auto’s. Er zal tijdens deze acties ook meer gecontroleerd worden door de politie en handhavers van de gemeente. Een bekeuring voor foutief parkeren kost al snel zo’n 100 euro.

 

 

Meer over dit onderwerp:
RTV Nunspeet Nunspeet Nieuws
Deel dit artikel: