Restaurant Joris niet inpasbaar op Veluwetransferium

NUNSPEET - Vestiging van restaurant Joris op het terrein van het Veluwetransferium is om verschillende redenen niet mogelijk. Dat is de uitkomst van een onderzoek wat in de afgelopen maanden is gedaan.

Het restaurant moet een andere plek zoeken vanwege de plannen voor de ondertunneling van de Eperweg bij de spoorwegovergang. Het college vindt een restaurant niet passen op het terrein van het Veluwetransferium (VT, dagrecreatie).

Door de ontwikkeling van de stationsomgeving zullen de uitgangspunten van het VT een bredere basis krijgen en door de onderdoorgang en perronopgang zal het gebruik worden versterkt. Ook de verdere ontwikkeling van het informatiepunt van Staatsbosbeheer met het Natuur Activiteiten Centrum, en ook het initiatief voor een klimbos levert een versterking op van de oorspronkelijke rol van het VT. Ruimtelijk onderzoek laat verder zien dat de inpasbaarheid van een restaurant met de benodigde parkeervoorziening niet realiseerbaar is. 

Het staat op gespannen voet met de kernwaarde van het VT: een aantrekkelijke entree van de Veluwe in een groene setting. Daarin past geen stevige horecafunctie (met parkeerbehoefte) die overdag en in de avond druk bezocht kan worden. Het gemeentebestuur blijft in gesprek met Restaurant Joris over het vervolg.

Meer over dit onderwerp:
RTV Nunspeet Nunspeet Nieuws
Deel dit artikel: