VIDEO: Tiel werkt aan erfgoedplan

TIEL - Tiel is voornemens om een erfgoedplan op te stellen. Daarbij wordt uitgegaan van drie pijlers; Fruitstad, Handelsstad en Waterrijk. Dit plan moet een bijdrage leveren aan een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente.

Door te kijken wat er in het verleden is ontstaan, moet dit plan een leidraad zijn voor de toekomst. Concreet komt er onder andere een instandhoudingsplicht voor monumenten, wordt er een pilot gestart rondom het herstellen van historische puien in winkelstraten en moet er meer aandacht besteed worden aan historisch groen.

Deel dit artikel: