Wethouder Hoefsloot hoopvol over uitkomst Veluwse klimaattop

EDE - We hebben de Poolse klimaattop net achter de rug, maar vrijdag 7 december werkten 28 betrokken gemeenten al hard om de klimaatverandering op regionaal niveau in kaart te brengen, zodat in de nabije toekomst concrete maatregelen getroffen kunnen worden.

Milieuwethouder Lex Hoefsloot is enthousiast over het ‘Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie’ die tijdens de top is gepresenteerd. In het manifest spreken verschillende overheden, zoals het waterschap en meerdere gemeenten, af om samen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen in onze regio. Hoefsloot gaat in 2019 met de Edese gemeenschap aan de slag met de thema’s droogte, wateroverlast, hittestress en veiligheid.

Beter voorbereid zijn op gevolgen klimaatverandering

‘Een treffend voorbeeld van wateroverlast hebben we in Ede 29 mei ondervonden. Na hevige regenval stonden verschillende tunnels en straten helemaal blank. De schadepost was met 1,5 tot 2 miljoen euro aanzienlijk. We willen in de toekomst beter op dit soort situaties voorbereid zijn, want het gaat onherroepelijk vaker gebeuren’, vertelt Hoefsloot

In Bennekom-Oost kunnen nu bijvoorbeeld 1750 huishoudens meedoen aan een project tegen wateroverlast en droogte. De gemeente biedt de inwoners aan om de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. ‘We willen in 2019 nog meer wateropvangmogelijkheden genereren in Ede. Onze gemeente begint op de Veluwe en loopt af naar het westen, waardoor we relatief wat sneller last van wateroverlast hebben.’

'Grote opkomst op klimaattop werkt motiverend'

Zo nat als in mei was, zo droog bleef het afgelopen zomer, een groot contrast volgens Hoefsloot. ‘Het is in de zomerperiode zo droog geweest dat we 190 dagen regen nodig hebben om het grondwater weer op peil te krijgen. ‘Daar hebben we helaas nog geen pasklare oplossing voor maar in 2019 gaan we hierover met elkaar om de tafel zitten.

De uitvoering van het Hitteplan verliep volgens de wethouder deze zomer goed. ‘Vooral oudere mensen weten nu beter wat ze moeten doen in het geval van hittegolf, het sterftecijfer bij extreem warm onder ouderen is de afgelopen jaren flink gedaald’, zo stelt hij tevreden.

De wethouder is vooral blij met de grote opkomst op de Veluwse klimaattop. ‘Er waren die dag zo’n 180 mensen aanwezig, dat werkt motiverend, zo kunnen we met zijn allen de schouders eronder zetten om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.’

Zie ook: Veluwse klimaattop: niet lullen, maar poetsen

Meer over dit onderwerp:
Omroep Ede Ede Nieuws
Deel dit artikel: