Gemeente Harderwijk over vuren: houd het veilig en gezellig

HARDERWIJK - De afgelopen jaren ziet de gemeente een toename van vuren tijdens oud en nieuw in Harderwijk en Hierden. Kleine sfeervuren zoals een terrashaard of een vuurkorf kunnen gezellig zijn, maar kunnen ook overlast geven. Bij controles ziet men regelmatig dat er oude kasten en ander afvalmateriaal verbrand worden. Dit is slecht voor het milieu en het geeft (rook)overlast.

De gemeente Harderwijk roept daarom afval nog voor de jaarwisseling naar het milieupark aan de Daltonstraat te brengen. Gebruik alleen schoon hout of open haard hout voor uw sfeervuur.

Toezicht en handhaving
Stadstoezicht van de gemeente Harderwijk controleert op oudejaarsdag actief op het naleven van de voorwaarden. In gevallen waar gegronde twijfel bestaat dat de voorwaarden niet worden nageleefd, kan een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd aan de eigenaar van de vuurkorf. Bij een daadwerkelijke overtreding van de voorwaarden wordt een dwangsom ter hoogte van 1000 euro opgelegd.

Deel dit artikel: