Op één locatie ligt 6500 ton mogelijk vervuilde grond van Vink, maar waar?

BARNEVELD - Afvalwerkingsbedrijf Vink uit Barneveld zegt dat er op één locatie een grote partij grond van 6500 ton is terechtgekomen die mogelijk vervuild is. Vink wil niet zeggen welke locatie dit is. De provincie wilde maandag ook geen enkele mededeling doen over de locaties waar de partijen grond van Vink zijn terechtgekomen. Vink blijft er overigens nog steeds bij dat de volledige partij van 10.000 ton grond schoon is.

Of dat zo is, zal binnenkort duidelijk worden. De gemeente Leusden komt dinsdag met de uitslag van een bodemonderzoek. Vink zelf heeft inmiddels advies- en ingenieursbureau Tauw uit Deventer ingeschakeld om grondmonsters te nemen. Begin volgende week gaat Tauw de monsters nemen en eind volgende week zouden hier resultaten van bekend worden.

'Wij wachten met enige vorm van spanning de uitslagen af. Wij hopen dat de onderzoeken ons standpunt bevestigen dat er niets aan de hand is. Het is vooral van belang dat de onderzoeken op de juiste manier gedaan worden', zegt woordvoerder Jaap Kevelam van Vink.

De vuilegrondaffaire kwam begin november door Zembla aan het licht, nadat een rapport met een diepgaand onderzoek naar de grondadministratie van Vink openbaar werd gemaakt. Volgens Vink is 1000 ton zand gebruikt in nieuwbouwwijken in Barneveld, terwijl dit volgens de GGD niet had gemogen. Waar de overige 9000 ton zand is gebleven, wil Vink niet vertellen. Lees hier meer over de gevonden stoffen in de grond. 

De provincie Gelderland maakte vorige week bekend dat in negen andere gemeenten de vervuilde grond van Vink is gebruikt. De provincie wilde niet zeggen om welke gemeenten het gaat. Inmiddels is via de media bekend geworden dat de grond in ieder geval ook in Apeldoorn, Ede, De Bilt en Leusden is gebruikt. Hierbij gaat het om kleinere partijen grond.

Volgende week worden de andere vijf gemeenten bekendgemaakt. In één gemeente zou dus volgens Vink de grootste berg grond zijn terechtgekomen. 'Bij die grote partij zal de bemonstering gemakkelijker zijn. Dan kun je ook zeker vaststellen dat het om de betreffende partij grond gaat', zegt Kevelam. 

'Wij weten niet precies waar het zand ligt'

Volgens Kevelam is in een wijk in Achterveld in de gemeente Leusden één vrachtwagen zand terechtgekomen. De vraag is volgens hem of de gemeente Leusden de juiste monsters heeft genomen. 'Wij weten niet precies op welk huisnummer het zand terecht is gekomen. Wij hebben het zand hier net als op veel andere locaties alleen afgeleverd. De aannemer zou dan precies moeten weten waar onze partij grond terecht is gekomen. Wij hebben de aannemer niet gesproken over de precieze locatie', zegt Kevelam. 

Welke locaties Vink zelf laat bemonsteren, laat het bedrijf aan onderzoeksbureau Tauw over. 'Wij zijn gebaat bij een onafhankelijk onderzoek dat bij een strafrechtelijke procedure tot aan de Hoge Raad in stand blijft. Dit mag geen prutswerk zijn.'

Waar is de rest van de grond terechtgekomen?

Omroep Gelderland deed maandag een belronde om te achterhalen wat de overige locaties zijn waar grond van Vink gebruikt is. Aan de hand van de projecten die Vink de afgelopen jaren heeft gedaan. De provincie zou afgelopen weken alle gemeenten hebben geïnformeerd als er grond zou zijn gebruikt. De gemeenten Wageningen, Putten, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg zeggen in ieder geval niets gehoord te hebben van de provincie. 

Nijkerk zegt ook nog geen brief te hebben ontvangen. Voor het project van woonwijk De Koningshorst in Hoevelaken verwijst de gemeente voor een reactie naar Vink. Vink zegt niets. De opdrachtgever van het project zegt wel een brief van Vink te hebben ontvangen dat er grond gekeurd is en dat deze schoon was. Bij de Koningshorst zou grond van Vink onder de bestrating liggen. 'Dat we die brief hebben gehad, wil niet zeggen dat de grond ook in dit project is gebruikt. Vink heeft alle relaties zo'n brief gestuurd', zegt de opdrachtgever.

De gemeente Amersfoort heeft zelf Vink benaderd met de vraag of er grond is gebruikt bij projecten van Vink in de gemeente. Daar is nog geen antwoord op gekomen.

Een plek waar veel zand terecht zou kunnen zijn gekomen, is de locatie van de voormalige steenfabriek de Waalwaard in Dodewaard. De provincie die opdrachtgever was van dit project en Vink willen hier niet op reageren. De gemeente Neder-Betuwe zegt van niets te weten en de woordvoerder van het bedrijf de Beijer dat er nu zit, zegt dat er onmogelijk zand van Vink terecht kan zijn gekomen. 'Het zand dat gebruikt is, is opgespoten rivierzand. Geel zand komt uit de omgeving, zeker niet van Vink', aldus de woordvoerder van de Beijer.

Zie ook: 

Lees meer over de kwestie Vink in ons dossier afvalbedrijven