Meer geld voor vernieuwing jeugdstelsel Regio Rivierenland

TIEL - Van 2019 tot en met 2021 wordt ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het jeugdzorgstelsel te verbeteren. Het gaat om jeugdzorg, jeugdzorgreclassering en jeugdbescherming.

Er wordt ingezet op samenwerking met onder andere de GGZ en het onderwijs. De bedoeling is om op tijd problemen te signaleren en vroegtijdig in te grijpen waar nodig.

Dit alles moet ervoor zorgen dat jongeren de hulp krijgen die nodig is en dat deze op tijd geleverd wordt.

Deel dit artikel: