Oproep waterschap: 'Elke druppel de grond in'

DOETINCHEM - Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren op om komende winter zo veel mogelijk regenwater vast te houden. Door het afsluiten van drainages en het (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd.

Om dit te stimuleren stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan boeren, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Het waterschap becijferde al eerder dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor komend voorjaar niet genoeg zullen herstellen, tenzij er deze winter evenveel regen valt als normaal in heel jaar. Daarom moet er zoveel mogelijk (regen)water ten goede komen aan het grondwater.

Extreem droge zomer

'We hebben natuurlijk een extreem droge zomer gehad en de effecten daarvan zijn helaas nog niet over. We zien op dit moment dat de grondwaterstanden nog zo laag zijn en dat het nog zo weinig geregend heeft dat wij verwachten dat we ook dit voorjaar nog problemen zullen hebben met grondwaterstanden', vertelt bestuurder Peter Schrijver van Waterschap Rijn en IJssel. Volgens hem komen we bijna 400 millimeter neerslag tekort. 

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Peter Schrijver:

Het afsluiten van duikers in de kleinste watergangen, die niet in eigendom en beheer zijn van het waterschap, is één van de maatregelen. Daarnaast houdt het waterschap onder andere zelf het water langer vast in de grotere watergangen via het stuw- en peilbeheer.

'Normaal gesproken is ons systeem erop ingericht om water vooral in de winterperiode snel af te voeren, want we hebben in zijn algemeenheid een neerslagoverschot. Maar we zien dat dat nu een nadelige kant is van het ingerichte watersysteem, vandaar deze maatregelen', aldus Schrijver.

 

 

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
Gemeente Doetinchem Doetinchem Nieuws
Deel dit artikel: