Nieuwe locatie antennemast naast Flevoweg in Elburg

ELBURG - B&W van Elburg willen meewerken aan een nieuwe locatie voor een antennemast van KPN. Wethouder Lyda Sneevliet legt uit waarom een nieuwe locatie in beeld is gekomen: 'De vorige plek lag in het gebied van het beschermd stadsgezicht. Nu komt de mast op een plek die buiten beschermd stadsgezicht ligt, namelijk aan de overzijde van de Flevoweg, dichtbij Veluwe Strandbad. Hiermee komen we tegemoet aan de bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden.'

Uit onderzoek blijkt dat het hier gaat om een geschikte locatie. Zo heeft een dergelijke mast hier een goed bereik, in tegenstelling tot de locatie ESC en Kruismaten. Verder ligt deze locatie -zoals de wethouder al noemde- buiten het bestemmingsgebied beschermd stadsgezicht: de Flevoweg vormt de scheidslijn van twee bestemmingsplangebieden. Door de mast dicht tegen de beplanting bij Veluwe strandbad neer te zetten, blijft de mast zoveel mogelijk buiten de zichtlijnen. Door het aanbrengen van extra beplanting wordt de mast -op termijn- zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken.

Inbreng inwoners
Volgens wethouder Lyda Sneevliet komt de nieuwe locatie voort uit de inbreng van de inwoners: 'Tijdens de voorlichtingsavond op 5 september jkregen we de suggestie aangereikt om te kijken naar een locatie achter Veluwe Strandbad. Dat hebben we gedaan en we kwamen tot de conclusie dat dit inderdaad een goede locatie is.'

Uitgangspunt was het vinden van een locatie die een goed bereik heeft. Voor KPN was het belangrijk dat de dekking ten opzichte van de bestaande masten goed zou zijn. Verschillende andere locaties zijn na onderzoek als ongeschikt aangemerkt, waaronder het bedrijventerrein Kruismaten en de omgeving rond voetbalvereniging ESC. Beide locaties staan te dicht op de huidige masten van KPN, langs de Oostelijke Rondweg en de Terbekeweg.

Het college heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen. Dit betekent dat de firma Allinq (namens KPN) hiervoor een omgevingsvergunning kan aanvragen. Na het verlenen van de vergunning publiceert de gemeente deze op de gebruikelijke wijze (gemeentepagina, gemeente-app, bekendmakingen op www.elburg.nl, via mijnoverheid.nl). Belanghebbenden hebben dan de gelegenheid om bezwaar te maken.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Elburg Lokale Omroep Elburg Nieuws
Deel dit artikel: