Provincies praten over het nieuwe wolvenplan

'Het zou zomaar kunnen dat de wolf zich al in het eerste of tweede kwartaal van 2019 in onze provincie vestigt.' Dat vertelde gedeputeerde Peter Drenth deze week tijdens de bespreking van het nieuwe wolvenplan in Provinciale Staten. Vandaag komen de provincies bij elkaar om het wolvenplan te bespreken.

En daarom is het volgens hem extra belangrijk dat er binnenkort een nieuw wolvenplan ligt, waarin ook rekening wordt gehouden met een wolf die permanent in onze provincie komt wonen. Aan dat plan is de afgelopen maanden hard gewerkt, want het is al een tijdje duidelijk dat het een kwestie van tijd is, totdat een wolf zich in Nederland vestigt. In het huidige wolvenplan staat alleen beschreven hoe we omgaan met wolven die af en toe door ons land lopen. 

Zie ook: Van alle kanten kritiek op nieuw wolvenplan

Hoewel eigenlijk alle politieke partijen het erover eens zijn dat het goed is dat er een nieuw wolvenplan komt, zegt een meerderheid van hen de komst van de wolf kritisch te volgen. Sommige partijen, waaronder het CDA en de SGP, maar ook insprekers Dirk Dekker van het LTO en Bart Kemp van platform NoWolves, vragen zich af of er überhaupt wel plaats is voor de wolf in Nederland.

Daar gaat de provincie niet over

Maar 'over die vraag gaat de provincie niet', stelt gedeputeerde Drenth. De wolf is namelijk volgens Europese richtlijnen een beschermde diersoort. Daarom kan de wolf niet bejaagd worden, behalve als hij een gevaar voor mensen vormt. Bijvoorbeeld als hij zijn natuurlijke schuwheid kwijt is en mensen actief opzoekt.

Aangezien het aan de Europese politiek is om te beslissen over de beschermde status van de wolf, vinden ook de partijen die niet blij zijn met de komst van de wolf, dat het nieuwe wolvenplan voorlopig voldoet. 

Veiligheid en schadevergoedingen

Vrijwel alle partijen dringen erop aan dat de provincie zich maximaal inzet om de veiligheid van mensen te garanderen en om ruimhartige vergoedingen te bieden. Een groot deel van de politici vindt dat er een belangrijke taak is voor de provincie, zowel in het nemen van preventieve maatregelen door dierhouders (bijvoorbeeld een speciaal hek om dieren heenzetten om ze te beschermen tegen de wolf) als het in vergoeden van schade door de wolf. Ook vinden de politici dat het wolvenplan snel aangepast moet kunnen worden, als blijkt dat dat nodig is. 

Donderdag bespreken de Nederlandse provincies het nieuwe wolvenplan met elkaar. In overleg kunnen de gedeputeerden dan besluiten om het conceptplan aan te passen. In januari wordt het plan definitief vastgesteld. En dat is, als de woorden van de gedeputeerde uitkomen, dan precies op tijd. 

Zie ook:

 
Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: