Bewoners: 't Hul in Nunspeet is beschermd gebied

NUNSPEET - Volgens omwonenden van ´t Hul Noord in Nunspeet is ´t Hul beschermd gebied en moet de claim van de gemeente Nunspeet op het grondgebied van tafel geveegd worden.

Uit onderzoek zou blijken dat er in de gemeente Nunspeet behoefte is aan maximaal 895 huizen, maar het college meent dat het een te lage schatting is en verwacht daarom dat er meer woningen gerealiseerd moeten worden. Daarom heeft de gemeente Nunspeet het voorkeursrecht gevestigd op ongeveer veertig hectare grond. Voorkeursrecht houdt in dat als de bewoners hun eigendom willen verkopen, dat zij dat eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Zo krijgt de gemeente een voorkeurspositie ten opzichte andere kopers. Volgens het college kunnen eventuele speculanten hierdoor gehinderd worden om te kopen, zodat zij later niet de hoofdprijs hoeven te betalen.

Een groep bewoners van de Hullerweg wil dat een streep wordt gezet door die grondclaim van de gemeente. Zij stellen dat in 't Hul Noord alleen onder strikte voorwaarden woningen mogen worden gebouwd, zo laten zij aan de Stentor weten. Zo moet er van te voren goed zijn gekeken naar andere locaties voor woningbouw.

De bewoners geven niet op. In de eerste kwartaal van 2019 doet de commissie bezwaarschriften een uitspraak.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Nunspeet RTV Nunspeet Nunspeet Nieuws
Deel dit artikel: