Meeste sloten goed onderhouden, blijkt uit controles

NUNSPEET - De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn grotendeels schoon. Negentig procent van de circa 5000 onderhoudsplichtigen heeft zijn werk goed gedaan. Tien procent van hen moet alsnog aan de slag. Deze circa vijfhonderd perceeleigenaren ontvingen een aanschrijving van het waterschap.

De cijfers over het slootonderhoud volgen uit de ‘schouw’ van zo’n 900 kilometer sloot in het buitengebied. Deze slootcontroles vonden plaats van 1 tot en met 5 november. Het waterschap controleert de sloten die niet goed zijn onderhouden vanaf 26 november opnieuw.

In en langs bijna alle sloten groeien planten zoals riet en gras. Planten en takken kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Een sloot die te ondiep is, stroomt niet goed door na bijvoorbeeld een hevige regenbui. Voor goed waterbeheer is het daarom van groot belang dat alle sloten – hoe klein ook – goed onderhouden zijn. Mensen willen graag droge voeten houden en geen plassen water op het land.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van hoofdwatergangen zoals weteringen en kanalen. Eigenaren van percelen langs sloten zijn vaak zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, waarbij het waterschap een controlerende taak heeft.

Het waterschap vertrouwt er op dat het maaiwerk dat nog moet gebeuren uiterlijk 25 november wordt uitgevoerd. Wie daarna zijn sloten nog niet op orde heeft, krijgt een boete opgelegd.

 

Meer over dit onderwerp:
RTV Nunspeet Nunspeet Nieuws
Deel dit artikel: