Oppositie Zutphen tegen, maar bezuiniging bijna 13 miljoen gaat door

ZUTPHEN - De oppositie in Zutphen wilde niet langer discussiëren over de begroting van de gemeente, waarin staat dat de gemeente bijna 13 miljoen euro moet bezuinigen. Daarom was er een zeer korte gemeenteraadsvergadering. De begroting werd overigens wel aangenomen, waardoor er de komende jaren geen nieuwe tekorten ontstaan.

De oppositiepartijen vinden dat het begrotingsvoorstel niet voldoende houvast biedt voor de toekomst. Onderstaand statement van de gehele oppositie, zorgde ervoor dat de raadsvergadering binnen anderhalf was afgelopen:

Statement Burgerbelang, D66, CDA, Stadspartij, Bewust ZW, CU:

Het zal u niet verbazen dat wij ons ernstige zorgen maken over de financiële situatie van Zutphen. We hebben gemerkt dat ook de Coalitiepartijen ernstige zorgen hebben over de toekomst van onze mooie gemeente. In het afgelopen jaar hebben wij als oppositiepartijen regelmatig onze hand uitgestoken om er samen uit te komen. Dat zullen we ook blijven doen.

Maar we betreuren het dat oppositie en coalitie op fundamentele punten nog niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Bovendien geeft het College ons zeer weinig zicht op een uiteindelijke oplossing.

Daardoor worden wij geplaatst voor voldongen feiten. Voor ons ligt een begroting die op papier, in meerjarig perspectief, sluitend is, maar ons in de praktijk weinig vertrouwen geeft. Worden deze enorme bezuinigingen wel werkelijk gehaald? Of leveren deze voorstellen de gemeente juist extra problemen op?

De bezuinigingen vragen meer van de gemeente dan dit voorstel te bieden heeft. Ingrijpende maatregelen vragen om een breed draagvlak, niet alleen vanuit de raad, maar juist ook vanuit de samenleving. Dit draagvlak ontbreekt op dit moment.

We hebben dan ook de overtuiging dat dit voorstel niet de kern van de problemen raakt, waardoor wij over een jaar opnieuw en met grotere tegenslagen geconfronteerd worden.

Wij kunnen als raadspartijen daarom hier geen verantwoordelijkheid voor nemen en zullen tegen dit voorstel moeten stemmen.

'Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Die nemen we juist, want we geven aan dat we heel veel zorgen hebben', zegt Hein Brunsveld van het CDA. Hij voegt toe: 'Wat wij hadden gewild is een beter begrip van het college. Op papier klopt het allemaal wel, maar we denken dat het in de praktijk allemaal anders zal zijn'.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Waar vallen de klappen?

Waar wordt nu eigenlijk op bezuinigd? Dat is nog best ingewikkeld om in een paar zinnen uit te leggen, want het hangt van mitsen en maren aan elkaar vast. Er wordt in ieder geval flink op het Sociaal Domein gekort. Welzijnsorganisatie Perspectief moet een behoorlijke bezuiniging tegemoet zien. Daarnaast op Bureau Halt, het onderhoud van schoolgebouwen en ambtenaren krijgen minder salaris. De gemeente Zutphen heeft ook veel onroerend goed in het bezit. Er wordt daarom onderzocht welk vastgoed er verkocht kan worden.

Kwetsbaren de dupe

'Het zijn toch de kwetsbaren die het weer het hardst voelen en dat vind ik wel heel triest', zegt Connie van der Tuin van de Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zutphen. 'Je ziet nu al dat er bezuinigd wordt op dagopvang en dat betekent dat mantelzorgers het heel zwaar krijgen'. Volgens Van der Tuin zijn de consequenties van de bezuinigingen dat mensen niet meer zomaar toegang tot hulp hebben. Ook zullen kwetsbare mensen weer moeite hebben met het vinden van de plek waar ze terecht kunnen voor informatie. 'Voor de mensen is het echt heel somber'. 

Onderzoek naar tekorten

In een amendement werd opgeroepen om onderzoek te doen naar hoe er een jaarlijks tekort van zo'n 12 miljoen euro kon ontstaan. En dat werd gesteund door de raad. De rekenkamer gaat het verzoek behandelen en kijken of dit onderzoek gedaan kan worden.

Landelijk onderzoek

Daarnaast dringt Zutphen er bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan om de problematiek van Zutphen mee te nemen in een groot landelijk onderzoek dat het ministerie gaat doen. Het ministerie gaat in 30 gemeenten onderzoek doen naar de tekorten op jeugdzorg. In een brief die deze maandag naar de vaste Kamercommissie gestuurd is, dringt Zutphen er op aan om één van die 30 gemeenten te zijn. 

't Warnshuus in onzekerheid

Voor 't Warnshuus is de toekomst uiterst onzeker. Een van de grootste huurders, de bibliotheek, heeft uit voorzorg de huur per 1 januari 2019 opgezegd. Het is de vraag of de bieb na maandagavond de vestiging open kan houden. Daarnaast vertrekken ook Perspectief en lokale omroep B-FM uit 't Warnshuus. Toch is het bestuur strijdbaar. 'Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente ons in de steek laat', zegt Henk Steinvoort. Dinsdagavond komt de wethouder praten met het bestuur en op 27 november komen de raadsleden naar 't Warnshuus

Zie ook: 

 

Meer over dit onderwerp:
De Belofte Gemeente Zutphen Zutphen Nieuws
Deel dit artikel: