Hattem stemt in met plan van provincie voor samenwerking op Noord-Veluwe

HATTEM - De provincie Gelderland wil een verkenner benoemen voor samenwerking tussen de gemeenten Noord-Veluwe in ruil voor extra subsidie voor aansluiting van de A28 op het bedrijventerrein H2O.

De gemeenten Hattem en Oldebroek hebben de provincie Gelderland  nogmaals om financiële steun gevraagd van 3,9 miljoen euro. Dit bedrag is nodig om het gat in de begroting te dichten voor de aanleg van een afrit van de A28 naar het bedrijventerrein H2O, denken de gemeenten. 

Voorwaarden voor steun 

De provincie Gelderland onderkent het belang van een aansluiting van het bedrijventerrein H2O op de A28. In 2013 werd daarvoor al 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In een brief aan de Gelderse Staten wordt gevraagd de extra miljoenen beschikbaar te stellen, maar wel onder voorwaarden.

Er wordt voorgesteld de aanleg van de aansluiting over te nemen en daarmee ook de financiële risico’s. Daar staat tegenover dat de provincie eist dat de H2O gemeenten serieus werk maken van het punt Sterk Bestuur. Dit betekent een mogelijke bestuurlijke fusie tussen gemeenten op de Noord-Veluwe.

De raad van Hattem stemde in met de voorwaarden van de provincie, waarmee het gat in de begroting is gesloten en de aanleg van de aansluiting kan beginnen.