Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Martin Berghuis

Hier (woon ik bewust).

Luister hier naar het fragment

Bijbellezing: Johannes 1:14

Willibrord 1995 vertaling: “Ja, het Woord is vlees geworden! Hij is onder ons Zijn tent komen opslaan en we hebben Zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid”.

Bijbel in Gewone Taal: “Gods zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In Hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In Hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig”.

 

Ik heb mij – oneerbiedig – weleens afgevraagd of Jezus écht wel zin had om naar de aarde te komen, zo’n 2000 jaar geleden. In oude taal: vlees te worden. Met een deftig woord: incarnatie. Waarom zou je je hemelse, volmaakte heerlijkheid verlaten om bij de mensen op de aardbol te zijn? Wat maken wij er hier soms een potje van. De aarde als een soort mislukte achterbuurt van de schepping. Daar waar het mis ging omdat de eerste mens, in de personen van Adam en Eva, dachten het wel zonder God, hun Schepper, te kunnen. We zien de consequenties daarvan nog steeds om ons heen: in het wereldgebeuren, in relaties, in mijn straat, soms ook in mijzelf. Geen mens kan zonder God. Zonde is eigenlijk niks anders dan: zonder God leven.

“Moet ik daarheen?”, vroeg Jezus aan Zijn Vader, wijzend naar de aardbol. “Ja!”, zei God vol overtuiging. En Jezus ging. Om bij de mensen te wonen – “Zijn tent” bij ons op te slaan, zegt de oude vertaling. God werd mens. Hoorbaar, zichtbaar, aanraakbaar in de persoon van Jezus. God in hoogsteigen persoon. Wat Jezus liet zien was een tipje van de sluier van wat God bedoeld heeft met het leven. “We hebben Gods heerlijkheid gezien, Zijn liefde en trouw”, staat er vol enthousiasme beschreven. Ook toen Hij stierf voor ons aan het kruis om alle schuld en pijn, alle zonde, van mensen weer weg te nemen. Om jou & mij heel te maken. In relatie met God, met mijzelf en anderen. Het heeft mijn leven veranderd. Heerlijk! Mét God leven…

Dat is wat ik ook anderen van harte gun. Hoe doe ik dat? Ik kijk om me heen, de buurt waar ik woon. Wat kan ik daarmee op de plek waar ik woon? Leef ik lekker op mezelf, heb ik iets met mijn buren, mijn straat? Of zijn die meer last dan lust? Vind ik het eigenlijk maar een achterbuurt. Achterlijke mensen!

Ik ben betrokken bij een stichting genaamd Urban Expression (www.urbanexpression.nl). In – wat men noemt – achterstandswijken in Nederland proberen zij op een creatieve manier kerk te zijn. Voor maar vooral ook mét de mensen in hun omgeving. Geen kerkgebouw, maar in de huiskamer, op straat, het buurthuis. Van mens tot mens. In Gelderland zijn groepjes actief in de Arnhemse wijken Geitenkamp en Klarendal. Vogelaarwijken, aandachtswijken, achterstandswijken. Daar zit al iets in van: achterstand, afstand, daar wil je eigenlijk niet zijn… Ik denk dat Jezus hier dolgraag zou willen landen. Juist hier zou willen zijn. Hier en nu…in de persoon van jou. Omdat jouw ‘tent’ daar nu staat. Jij woont hier.

Kruip denkbeeldig eens in een luchtballon, vliegt over de daken en parken, over de mensen en het verkeer, de huizen en flats. Hoor de geluiden, adem de lucht in, voel het leven. Dit is waar God jou heeft uitgenodigd te leven. Wat mag jij hier in Gods naam betekenen?

Ik wil je vragen met mij te bidden:

“God, wij komen bij U zoals we zijn, in al onze breekbaarheid en kwetsbaarheid. Met onze bagage en vooroordelen. Onze hoop en onze dromen. Ons leven en onze liefde. En we bieden het allemaal aan, aan U.

Neem alles wat ik ben en hoop te zijn. Gebruik mij hier, waar U mij hebt gebracht. En help mij te zijn als Jezus. Gebruik mijn handen, mijn ogen, mijn oren. Mijn woorden, mijn stiltes. Mijn werk, mijn rust. Mijn hart en mijn verstand. En laat Uw koninkrijk komen in allen die leven … naast mij en om mij heen. In deze straat, op het plein, in heel de buurt.

Bevestig mij, samen met anderen, in Uw uitnodiging om juist hier Uw volk te zijn. Help mij om Uw liefde te kennen én te laten kennen – een liefde die vernieuwt en opricht”.

Jij bent uitgenodigd om vandaag iets van Gods heerlijkheid te zien én te laten zien. Zet je ogen, zet je hart open. En wees zo concreet als Christus voor de mensen om je heen. Woon, leef bewust. Een gezegende zondag gewenst!

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52