Nog geen duidelijkheid over oorlogsmonument Elspeet

NUNSPEET - Het behoud van het oorlogsmonument in de Dorpskern van Elspeet is nog steeds onderwerp van discussie.

Na een gesprek met burgemeester Van de Weerd spreekt het comité tot behoud van het oorlogsmonument in de dorpskern haar teleurstelling uit, zoals blijkt uit de Nieuwsbrief ElspeetHistorie.

Uit de reactie van burgemeester Van de Weerd kan worden opgemaakt dat partijen het gesprek verschillend interpreteren. Oplossingen zullen afhangen van de mate waarin partijen bereid zijn elkaar tegemoet te komen en een gezamenlijke oplossing bedenken, aldus de burgemeester.

Het comité betreurt de gang van zaken. Nu er geen terugkoppeling is geweest op het overeengekomen tijdstip blijft onduidelijk welke partij of moeilijkheid terugplaatsing verhindert. Hierdoor is het comité niet in de gelegenheid mee te werken aan een oplossing, aldus de nieuwsbrief.

Meer over dit onderwerp:
RTV Nunspeet Nunspeet Nieuws
Deel dit artikel: