Kabinet vraagt hulp aan Wageningen Universiteit om klimaatdoelen te halen

WAGENINGEN - Het kabinet heeft de Wageningen University & Research gevraagd om onderzoek te verrichten naar manieren waarop broeikasgassen van landbouw in Nederland teruggedrongen kunnen worden. Samen met partijen uit de landbouwsector wordt gekeken naar milieuvriendelijke oplossingen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor het onderzoek elf miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget is onderdeel van de 300 miljoen euro die eerder dit jaar door het kabinet is vrijgemaakt om de effecten van broeikasgassen tegen te gaan.

Het onderzoek draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen te laten uitstoten dan in 1990. Eén voorwaarde van het akkoord is dat zoveel mogelijk partijen achter de afspraken staan. Volgens Saskia Visser van de Environmental Sciences Group aan de Wageningen Universiteit, is dat ook een voorwaarde voor het succes van hun onderzoek.

'Niet de eerste prioriteit voor velen'

'Uiteindelijk gaan we ook onderzoeken of de doelen van het Klimaatakkoord haalbaar zijn', vertelt Visser, tevens coördinator van het onderzoek. 'Als we als verschillende sectoren onze schouders eronder zetten, dan moeten we zeker een verschil kunnen maken.'

Omdat er zoveel partijen met verschillende belangen bij de situatie betrokken zijn, zouden bepaalde aanbevelingen voor weerstand kunnen zorgen bij bijvoorbeeld de boeren. 'Voor het gemiddelde individu, ook de gemiddelde boer, is de beperking van broeikasgassen niet de eerste prioriteit. Het past niet binnen hun directe klimaat. Als we geen medewerking krijgen van de boeren, tuinders en bosbeheerders dan halen we het niet', aldus Visser.

'Je moet naar het hele plaatje kijken'

De uitkomsten van het onderzoek moeten handvatten bieden voor de mensen die de milieuvriendelijke oplossingen moeten gebruiken.

'Daarom doen we gezamenlijk onderzoek met mensen uit de sector. Je wil met zijn allen hetzelfde doel behalen. Je kan dan alleen bekijken wat het beste is voor het klimaat, maar dan ben je gefocust op één richting. We moeten naar het hele plaatje kijken om realistisch te blijven en de gestelde doelen te kunnen behalen', besluit Visser.

Milieuvriendelijke methoden voor tuinders zijn bijvoorbeeld klimaatneutrale kassen die geen gebruik maken van fossiele brandstof en geen broeikasgassen uitstoten. Voor bos- en natuurbeheer wordt gekeken hoe CO2-uitstoot verminderd kan worden door bossen op arme grond aan te leggen, bosuitbreiding langs snelwegen te realiseren of door bomen rond boerderijen te planten.

Uiteindelijk zal het onderzoek van Visser en haar team uit moeten wijzen wat het beste is voor het klimaat én voor de betrokken partijen. Of die belangen altijd even goed samengaan, dat moet nog blijken.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Wageningen Wageningen Milieu Nieuws
Deel dit artikel: