Schadevergoeding voor fruittelers heringevoerd

ARNHEM - Fruittelers die schade hebben geleden doordat mezen vraatschade aan het fruit veroorzaakt hebben, krijgen toch een substantieel deel van de geleden schade terug.

Dat heeft de provincie laten weten na schriftelijke vragen van het CDA hierover. De vergoeding die fruittelers kregen was in de afgelopen twee jaar geleidelijk afgebouwd.

Een afbouw van 60 procent van de tegemoetkoming in 2015, naar 30 procent tegemoetkoming in 2016 en 0 procent in 2017 is volgens de Raad van State onvoldoende onderbouwd en wordt daarom herzien.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State stelde de CDA fractie vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Meer over dit onderwerp:
Gelderland Radio Ideaal Economie Natuur Provincie
Deel dit artikel: