Kemphaan duikt na 70 jaar weer op in Zoelens natuurgebied

ZOELEN - Het is zo bijzonder dat bioloog Harrry Weijs twijfelde of zijn waarneming wel klopte. Maar ook andere vogelexperts bevestigen het. De zeldzame kemphaan heeft zich voor het eerst sinds 1948 weer laten zien in het buitengebied van Zoelen. Er zijn in ieder geval twee vrouwtjes van de weidevogel geteld.

De Vogelbescherming spreekt van een spectaculaire, zeldzame weidevogel die in ons land op maar een paar plekken voorkomt. De vrijwilligers van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (VANL) in Zoelen zijn dan ook dolgelukkig met de terugkeer van de kemphaan. Vooral omdat het hun eigen verdienste is.

Het beheer van de landbouwgrond wordt volledig afgestemd om het weidevogels zoveel mogelijk naar de zin te maken. Zo wordt er iedere dag tussen de 100 en 200 kubieke meter water op het land gepompt. Het grasland bestaat uit vele verschillende soorten gras en wordt pas gemaaid als de jonge vogels kunnen vliegen. Ook de bedreigde grutto en de kievit zijn in het gebied volop aanwezig.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Bijna verdwenen

Als broedvogel is de kemphaan bijna helemaal uit ons land verdwenen. Begin twintigste eeuw was de kemphaan op veel plaatsen een algemeen voorkomende vogel. Door de verlaging van het grondwaterpeil en intensieve bemesting zijn de aantallen in ons land drastisch afgenomen. In Friesland is de kemphaan tijdens de trek in grotere aantallen te zien. Dit voorjaar werden er in de Arkemheenpolder bij Nijkerk vijftien exemplaren geteld. Voor zover bekend zijn deze vogels niet in Gelderland gebleven om te nestelen.

Zelfs de koeien grazen in Zoelen in dienst van de weidevogels. Er lopen gedurende het broedseizoen maximaal drie koeien op een hectare grond, legt Peter van Noord van VANL uit. Hierdoor wordt niet al het gras gekortwiekt en ontstaan er overal schuilplekjes voor de jongen. De koeienvlaaien trekken insecten aan, waardoor er voor de vogels ook voldoende voedsel aanwezig is. De boeren krijgen subsidie om de misgelopen inkomsten te compenseren. 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Buren Gemeente Tiel Zoelen
Deel dit artikel: