Zorg: welke beloftes doet Lingewaard?

BEMMEL - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

  • We houden de sociale voorzieningen tenminste op het huidige goede niveau.
  • We stimuleren het aanbrengen van domotica voorzieningen, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.
  • We ondersteunen cursussen, mediagebruik, bezoek aan (culturele) evenementen en sportbeoefening door ouderen. Dit doen we met name om eenzaamheid te voorkomen.
  • We gaan meer investeren in preventie en, samen met de jeugdzorgaanbieders, ‘zorg met verblijf’ voorkomen/verkorten.
  • We handhaven regelingen voor participatie, minima en schuldhulpverlening op het huidige niveau.
  • We geven de garantie dat inwoners die nu al aangewezen zijn op Beschut Werken de bij hun passende baan houden of krijgen.
  • We investeren voor statushouders in het vinden van werk en het aanleren van de Nederlandse taal.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!