Wateroverlast in Groesbeek blijft groot probleem

GROESBEEK - Ondanks diverse maatregelen was het ook dinsdag weer raak in Groesbeek. Diverse inwoners zijn getroffen door het regenwater dat hun huizen en bedrijven binnenstroomde. Voor de gemeente reden om het probleem nog eens aan te stippen.

Enkele collegeleden hebben de getroffen inwoners dinsdagavond bezocht en de 'ellende', zoals de gemeente het noemt, zelf kunnen zien. 'De urgentie om de wateroverlast aan te pakken was en is groot bij de gemeente. Als onze inwoners zelf ook maatregelen treffen op hun eigen terrein kunnen we de overlast veel verder terugdringen.'

Overlast beperken

Overlast voorkomen kan volgens wethouder Annelies Visser niet. 'Ook gisteren hebben verschillende inwoners helaas moeten ervaren wat een ellende de wateroverlast met zich meebrengt. Als de gemeente én onze inwoners alles doen wat in hun mogelijkheden ligt, kunnen we samen de overlast zoveel mogelijk beperken.'

Visser geeft aan dat de gemeente al diverse stappen zet om de overlast te beperken. Op verschillende plekken is/wordt de bestaande riolering vervangen door een gescheiden systeem. Het regenwater wordt hier apart ingezameld en via poreuze buizen in de bodem geïnfiltreerd. Hiermee wordt het riool ontlast en geen (relatief schoon) regenwater naar de zuivering afgevoerd.

Verder zijn en worden er een aantal extra uitstroompunten gemaakt vanuit het regenwaterriool om de afvoercapaciteit van de riolering te vergroten. Zo ontstaat er minder snel water op straat. Om de aanvoer van regenwater terug te dringen, zijn zogeheten verticale infiltratiebuizen van 6 meter diepte geboord. Regenwater wordt via deze verticale buizen in de ondergrond geïnfiltreerd. De opvangcapaciteit van zogeheten bergingsriolering is vergroot en wordt nog verder vergroot.

Ook bekijkt het college de herinrichting van straten, zodat het water door de straten wegstroomt langs de huizen in plaats van de huizen in. En de gemeente voert gesprekken met grondeigenaren om hun grond aan te kopen om daar het water naar toe te leiden en op te vangen.

Maatregelen van bewoners zelf

Maar de gemeente kan het volgens wethouder Visser niet alleen af. 'Als we alleen op gemeentegronden maatregelen treffen, kunnen we de wateroverlast onvoldoende terugdringen. We bereiken meer wanneer ook inwoners op eigen terrein maatregelen nemen.' 

Op http://www.hohohoosbui.nl/ kunnen inwoners bekijken hoe ze eenvoudig zelf maatregelen kunnen treffen, zoals het vergroenen van hun tuin of hun regenpijp afkoppelen van het riool.

'Veel te laat actie'

Volgens sommige gemeenteraadsleden wordt er veel te laat actie ondernomen. Mechteld ten Doesschate van de VVD wijst erop dat het probleem al sinds de jaren 70 speelt, maar ze noemt de maatregelen tot nu toe 'pappen en nathouden'. 'Het college geeft liever geld uit aan dingen waarmee je politiek scoort, zoals de verplaatsing van De Treffers voor 4,3 miljoen euro.'

Met maatregelen tegen wateroverlast scoor je volgens ten Doesschate niet zo snel omdat dat niet zichtbaar is. Over de maatregelen die wel aangekondigd zijn, zegt ze: 'Er over praten is één ding, maar het doen is wat anders.'

Ze wijst erop dat de nieuwbouwwijk De Stekkenberg nog is opgeleverd zonder retentiebekkens. 'En dat terwijl er al afgesproken was, dat er bij nieuwbouwprojecten standaard retentiebekkens zouden komen.'

Meer over dit onderwerp:
Groesbeek Noodweer Nieuws
Deel dit artikel: