Waterschap Rivierenland sluit aan bij Statiegeld Alliantie

WIJCHEN - Waterschap Rivierenland sluit zich aan bij de Statiegeld Alliantie om zo zwerfvuil tegen te gaan. De alliantie pleit voor het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

Zwerfafval brengt schade aan de natuur aan en kleine plastic deeltjes kunnen in de voedselketen terecht komen. Terugdringen van zwerfafval door het heffen van statiegeld op plastic flesjes en blikjes kan een bijdragen leveren aan een duurzame circulaire economie. Het afval kan dan namelijk gerecycled worden. Het waterschap werkt aan schoon water voor mensen, natuur en bedrijven en sluit zich daar daarom graag bij aan.

Plastic flesjes en blikjes vormen op dit moment zo'n 40 procent van het zwerfafval. Na de laatste hoogwaterstanden in de maand januari van dit jaar moesten langs de grote rivieren veel plastic afval op worden geruimd. Maar ook binnendijks vormt zwerfvuil langs sloten en weteringen een probleem. Op verschillende locaties werkt het waterschap mee aan opruimacties, zoals de Vuilvisdag in de Alblasserwaard.

Belgische en Nederlandse maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk pleidooi vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen aan de Nederlandse en Belgische regeringen. Reycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie.

 

 

 

Meer over dit onderwerp:
Wijchense omroep Wijchen
Deel dit artikel: