Supermarkt in Wehl mag verhuizen

WEHL - De PLUS supermarkt in Wehl mag verhuizen. Dat volgt uit plannen en ideeën van de dorpsraad Wehl, inwoners en ondernemers voor het versterken van het dorpshart in Wehl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de weg vrij gemaakt om deze verplaatsing mogelijk te maken. Het plan is om de supermarkt in Wehl te verplaatsen en nieuw te bouwen op de hoek van de Julianastraat-Koningin Wilhelminastraat. Het college heeft besloten hier aan mee te willen werken, als de initiatiefnemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als het plan voor nieuwbouw doorgaat, wordt de huidige bebouwing op de locatie Julianastraat-Wilhelminastraat gesloopt.

De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar voor de inrichting van een openbaar parkeerterrein aan de Koningin Wilhelminastraat.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Doetinchem Radio Ideaal Wehl
Deel dit artikel: