Coalitieakkoord Wijchen niet dichtgetimmerd

WIJCHEN - Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA vormen de komende vier jaar opnieuw het bestuur van Wijchen. De drie partijen hebben maandagmiddag hun coalitieakkoord gepresenteerd.

De titel Iedereen doet mee geeft volgens de partijen aan dat er ruimte is voor inbreng van de burger. 'De komende jaren werken wij met elkaar verder aan een nog krachtiger, socialer, duurzamer én mooier Wijchen. Dat krijgen we als gemeente nooit alleen voor elkaar.'

Duidelijke taal

Het akkoord is geschreven in duidelijke taal, want: 'Elke brief of stuk van de gemeenteraad, het college of ambtenaren moet eenvoudig te lezen zijn.' Burgers die brieven of folders van de gemeente niet begrijpen, moeten dan ook direct aan de bel trekken. 

De coalitiepartners melden verder dat ze koers willen houden door de voorzieningen op hoog niveau te houden en de lasten in toom te houden. 'Deze behoren nog steeds tot de laagste lasten van de regio. Deze koers willen we graag zo houden.' Verder wil de coalitie er alles aan doen om mensen die nog niet meedoen in de samenleving ook te laten participeren en willen de partijen de armoede die bij sommigen nog overheerst, aanpakken. 

Financieel gezond

Wijchen staat er financieel nog altijd goed voor, maar de coalitie waarschuwt voor stijgende kosten en dalende inkomsten. 'Ook weten we nu al dat we de komende jaren steeds minder geld verdienen aan bijvoorbeeld het verkopen van bouwgrond op bedrijvenparken als Bijsterhuizen.'

De coalitiepartijen willen nadrukkelijk inzetten op een lager gebruik van fossiele brandstoffen en het minder weggooien van afval. De partijen vinden duurzaamheid zo belangrijk dat ze er een zogenoemde regieportefeuille van hebben gemaakt. 'De uitvoering van duurzaamheid ligt immers op vele terreinen: van verkeer tot vastgoed, van wonen en energieverbruik tot economie.'

Alleen hoofdlijnen

Het coalitieakkoord is er één op hoofdlijnen. Dat betekent volgens de partijen dat aanpassingen altijd mogelijk blijven en dat ze de komende jaren intensief willen samen werken met andere partijen in de raad, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden en met de inwoners van Wijchen.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Deel dit artikel: