Groen licht voor Lelystad Airport

APELDOORN - De Commissie M.E.R. heeft de nieuwe gerepareerde milieueffectrapportage van Lelystad Airport goedgekeurd. Ze vindt dat het rapport de milieu-effecten goed beschrijft. Dat betekent dat het ministerie van Infrastructuur verder kan met de uitbreidingsplannen voor het vliegveld.

Een milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een plan in beeld, voordat er een besluit over wordt genomen. Minister Cora van Nieuwenhuizen zei eerder al veel waarde te hechten aan het oordeel van de commissie.

Het afgelopen jaar ontstond veel onrust in Gelderland en Overijssel over de nieuwe routes van Lelystad Airport, die nodig zijn voor de uitbreiding van het vliegveld. Burgers, actiegroepen en lokale overheden zijn bang voor overlast van laag overvliegende vliegtuigen. Door gebrekkige communicatie en fouten die zijn ontdekt in de milieueffectrapportage door actiegroepen, zonk het vertrouwen in de landelijke overheid tot een dieptepunt.

'Laat de omgeving meedenken'

De commissie adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de geluidshinder, omdat in de eerste jaren langdurig laag wordt gevlogen. De geluidspieken hangen onder meer af van het vliegtuigtype en het moment waarop de toestellen verder stijgen.

Luister hier naar een gesprek met stichting Red de Veluwe, die bang is voor overlast:

Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig zijn. Mocht dit veranderen, dan moet het rapport worden aangepast.

Waarom is het advies belangrijk?

Vorig jaar toonden actiegroepen aan dat de milieueffectrapportage van Lelystad Airport niet deugde. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma moest dat uiteindelijk toegeven en kon niet anders dan dit herstellen.

De procedure werd niet overgedaan. In plaats daarvan werd gekozen om de m.e.r. te repareren. In samenspraak met een bewonersdelegatie, samengesteld uit verschillende provincies, hebben ambtenaren van het ministerie de fouten eruit gehaald en verbeterd. De man die de fouten ontdekte, stapte uit dit overleg. 

De afspraak was de nieuwe versie aan de Commissie M.E.R. voor te leggen. Die toetst of een milieueffectrapportage volgens de regels is uitgevoerd. Volgens een woordvoerder is er een pool met honderden deskundigen waaruit de commissie kan putten. Vanwege de gevoeligheid van het dossier en de eerdere fouten ligt het advies onder een vergrootglas.

Onafhankelijkheid commissie

Kritiek van de actievoerders was dat de oude m.e.r. te beperkt is uitgevoerd. Dit omdat in de routes gekozen is om lang laag te vliegen over onder andere de Veluwe. Dat zorgt voor een groter gebied dat onderzocht moet worden dan in de huidige milieueffectrapportage is meegewogen, is de redenatie.

Daarnaast kwam de onafhankelijkheid van de Commissie M.E.R. onder vuur te liggen. Via de media kwam uit dat de adviseur die door het ministerie is ingehuurd om het proces te begeleiden om de m.e.r. te repareren, getrouwd is met de directeur van de commissie die het moet beoordelen. 

De adviseur heeft zich direct teruggetrokken toen het openbaar werd. De minister vond het heel vervelend, maar bleef in de onafhankelijkheid geloven. 'Ze hebben aangegeven dat er met een 'Chinese Wall' is geborgd dat mevrouw totaal niet betrokken is bij welk luchtvaartdossier dan ook', reageerde ze op het incident.

Ik vond die verdachtmakingen te ver gaan.
Kees Linse voorzitter Commissie M.E.R.

Vandaag reageerde ook de voorzitter op de van de commissie Kees Linse op de beschuldigingen van belangenverstrengeling. 'Als aan onze integriteit wordt getwijfeld is dat heel frustrerend.' vertelde hij bij de toelichting op het advies.

Hij bevestigd nogmaals dat er geen beïnvloeding is geweest. Ook ergerde hij zich aan de suggestie die afgelopen weken werd gewekt dat er een connectie was tussen hem en directieleden van Schiphol, omdat ze bij Shell hebben gewerkt. 'Het feit dat we bij één bedrijf hebben gewerkt was voldoende om te praten over belangenverstrengeling. Dat was ook gewoon niet het geval. En ik vond die verdachtmakingen ook te ver gaan.'  

De minister heeft inmiddels per brief de kamer laten weten door te gaan met de ontwikkeling van het vliegveld. In mei volgt opnieuw een debat in de Tweede Kamer over het inmiddels omvangrijke dossier. De uitbreiding van het vliegveld staat gepland voor april 2020.

Zie ook: Red de Veluwe: milieurapport Lelystad rammelt

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl