SGP: dringend meer aandacht voor mantelzorgers

NUNSPEET - De SGP in Nunspeet maakt zich zorgen over het toenemende aantal overbelaste mantelzorgers in de gemeente. 'Een kwart van onze inwoners is mantelzorger. Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek van de rekenkamer dat tien procent van de mantelzorgers zich overbelast voelt', zegt Harm Jan Polinder van de plaatselijke SGP.

Polinder: 'Onze indruk is dat het aantal overbelaste mantelzorgers toeneemt. Onze ouderen moeten in veel gevallen langer thuis blijven wonen. Dat heeft vaak grote impact op omstanders zoals familie en buren. Het is belangrijk dat we ons als gemeente niet alleen focussen op de zorgbehoevenden, maar zeker ook op de mantelzorgers die een belangrijk deel van de zorg op zich nemen.'

De SGP wil dat mantelzorgers actiever bij de zorg worden betrokken. Het raadslid: 'Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij ‘keukentafelgesprekken’. Op die manier kunnen ze zelf ook aangeven hoe zij de zorgvraag zien en wat zij daarin kunnen betekenen. Daarnaast is het belangrijk dat dagbesteding toegankelijk is.'

Respijtvoorziening

In Nunspeet wil de SGP de komende jaren investeren in een respijtvoorziening. Een zorgbehoevende persoon wordt dan tijdelijk professioneel verzorgd. De mantelzorger krijgt op deze manier tijdelijk rust en kan nieuwe energie opdoen.

Polinder: 'We willen hiervoor de behoefte per kern in onze gemeente in kaart brengen en daar snel concrete stappen in zetten. Speciale aandacht vragen we de komende vier jaar voor jonge mantelzorgers. We zien soms dat nog heel jonge kinderen lange tijd een deel van de zorg op zich nemen voor bijvoorbeeld een chronisch zieke ouder. Voor die kinderen is de lichamelijke en geestelijke belasting heel groot. We willen deze gezinnen ondersteunen, zodat kinderen ook echt kind kunnen zijn.'

Meer over dit onderwerp:
RTV Nunspeet Nunspeet
Deel dit artikel: