Wethouder Doesburg: 'De keus tussen een bever of werkgelegenheid vind ik een lastige'

DOESBURG - De uiterwaarden bij Doesburg worden bedreigd. De Doesburgse bedrijven Rotra en Ubbink willen uitbreiden en de Fraterwaard is een beoogde locatie. Inmiddels is het een heet hangijzer richting de verkiezingen.

De Fraterwaard is een onderdeel van de uiterwaarden van de IJssel en valt onder de Natura-2000. Het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. De Stichting Fraterwaard en Doesburgse inwoners maken zich grote zorgen over de uitbreiding van de Doesburgse bedrijven.

Foto: Het plangebied, ten noorden van Doesburg ligt de Fraterwaard

'Laten zien hoe mooi het is'

'Je ziet hier altijd heel veel verschillende trekvogels en weidevogels. Het is heel bijzonder', legt Harm-Jan Weevers van de Stichting Fraterwaard uit. Hij heeft het gebied de laatste tijd veel bezocht om foto's te maken. Die foto's worden gepubliceerd op een website, zodat iedereen kan zien hoe het gebied er uit ziet. De Fraterwaard is bijna niet toegankelijk. 'Als straks het besluit genomen wordt dat het water hier wordt gedempt, zal dat grote gevolgen hebben. Vaak als zo'n bedrijventerrein eenmaal de ruimte krijgt, dan gaat het verder groeien.'

Onderzoek

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de uitbreidingsplannen, maar er wordt ook meer duidelijk over de effecten op milieu en natuur. De resultaten worden nog voor de zomer verwacht.

Wethouder Ellen Mulder laat duidelijk weten dat er nog geen beslissing genomen is. 'Ik vind het gebied ook heel erg mooi en we moeten daar echt zorgvuldig mee omgaan. Dit is één van de varianten. Die varianten die leggen we allemaal op elkaar en daar komt uiteindelijk één voorkeursontwerp uit en daar gaan we mee aan de slag.'

Toename werkgelegendheid

Als de bedrijven mogen uitbreiden is er een forse toename in werkgelegenheid. Het zou extra 300 banen opleveren. Bij Rotra komen ook meer banen beschikbaar die geschikt zijn voor hoger-opgeleiden. Het zal een moeilijke beslissing worden. Wethouder Mulder: 'Als ik moet kiezen tussen bevers en 100 man werkgelegenheid, dan vind ik dat een lastige.' 

Verkiezingsthema

De toekomst van het natuurgebied is een echt verkiezingsthema geworden. Op verschillende verkiezingsposters wordt er aan gerefereerd.

PvdA/GROENLINKS hebben onlangs samen met de SP en D66 een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om samen met de eigenaar van het gebied, de Stichting Twickel en met de agrariërs die gebruik van de weilanden een plan uit te werken. Deze motie is aangenomen.

De Stadspartij neemt nog geen standpunt in, en wil eerst het onderzoek afwachten.  Het is namelijk nog maar de vraag of deze bedrijven, mocht uitbreiding uiteindelijk volgens onderzoek mogelijk zijn, de kosten ook kunnen of willen betalen. Daarna is de gemeente pas aan zet', aldus lijsttrekker David van Sommeren op de website van de Stadspartij.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Deel dit artikel: