Op kamers in je eigen piepkleine huisje in de tuin van je pleegouders

DE GLIND - Een eigen huisje en tóch ook nog een gezinshuisouder in de buurt om op terug te kunnen vallen. Sabrina gaat het doen in Jeugddorp De Glind. Speciaal daarvoor is een zogeheten tiny house geplaatst in de tuin van het gezinshuis.

Sabrina woont daar samen met andere jongeren omdat ze niet meer thuis kan wonen. Het tiny house is een stap naar volwassenheid want vanaf 18 jaar vallen deze jongeren niet meer onder jeugdzorg. Wel kunnen gemeente zelf besluiten dit te verlengen. In het kleine huisje oefent Sabrina om zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Sabrina opende zelf samen met wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld op zaterdag haar huisje officieel. De wens is om het komende jaar meer huisjes te laten volgen bij andere gezinshuizen.

(De tekst gaat verder onder de reportage)

Zelf opstaan en je dingen doen

Het tiny house is binnen de jeugdzorg een nieuw concept. Eric van der Graaf, directeur Intermetzo:  'Met het tiny house bieden Intermetzo en de Rudolphstichting jongeren een springplank naar zelfstandigheid. De nieuwe bewoonster van het eerste tiny house kan het huisje bewonen tot ze de stap naar zelfstandigheid kan maken. Ze is verantwoordelijk voor haar eigen huishouden en krijgt ondersteuning en begeleiding van Bertha en Henk, de gezinshuisouders.'

Het tiny house is 19 vierkante meter groot, heeft een keukentje en doucheruimte. Het huisje is verplaatsbaar en daardoor in de toekomst ook inzetbaar bij andere gezinshuizen.

Van gezinshuis naar tiny house naar eigen huis

'Het is belangrijk om jongeren te begeleiden naar zelfstandig wonen. Vergelijk het met je eigen zoon of dochter, ook die laat je op die leeftijd niet zomaar los', licht Eric van der Graaf toe. 'In een tiny house biedt een vaste opvoeder een aangrenzend wonende jongere een steeds grotere mate van verantwoordelijkheid en vrijheid. Het leerproces begint al in het gezinshuis. Tijdens het verblijf in het tiny house leert de jongere nog meer praktische vaardigheden en wordt zijn of haar sociale en emotionele zelfredzaamheid vergroot. De gezinshuisouder daagt de jongeren uit om ervaringen op te doen. De jongere kan deze vervolgens met de gezinshuisouder bespreken en evalueren.'

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Meer over dit onderwerp:
Barneveld
Deel dit artikel: