Vrachtwagens, waar parkeer je die in Elspeet?

NUNSPEET - Het parkeren van vrachtwagens in Elspeet is al gedurende vele jaren een probleem. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hebben of al een bekeuring gehad of hebben waarschuwingen gehad omdat hun vrachtwagen (deels) geparkeerd stond op een plek waar dat officieel niet is toegestaan.

Het CDA is er geen voorstander van dat vrachtauto’s zomaar overal geparkeerd kunnen worden. Wel vindt de fractie dat, mocht zich een mogelijkheid voordoen om een parkeerplaats te realiseren, dat daar dan ook serieus naar gekeken wordt.

Verharden

En zo’n mogelijkheid dient zich nu aan. De firma van ’t Slot heeft het plan om voor haar eigen vrachtwagens een parkeerterrein aan te leggen in het weiland achter hun bedrijf. Het terrein is dusdanig groot dat zij dan ook plek hebben voor nog een vijftal vrachtauto’s voor chauffeurs uit het dorp. Het betreffende terrein moet natuurlijk worden verhard. De firma Van ‘t Slot staat positief tegenover de eventuele eisen vanuit de gemeente over de soort van verharding en andere bijkomstige zaken zoals bijvoorbeeld de afvoer van het regenwater.

Tot nu toe is er echter nog geen toestemming dan wel medewerking van de gemeente Nunspeet gekomen. Het is de initiatiefnemers echter niet duidelijk geworden waar nu precies het probleem voor de gemeente ligt.

Werkgelegenheid

Het CDA vindt een dergelijk plan van dusdanig belang dat ze graag naar mogelijkheden zoekt om het plan wel te laten slagen. Het gaat immers om de werkgelegenheid van bijna 10 werknemers van firma van ‘t Slot uit de gemeente en die van enkele chauffeurs uit Elspeet. En met dit aanbod wordt een groot deel van de Elspeetse parkeerproblematiek opgelost. Karel van Bronswijk heeft het college een paar vragen gesteld over het al dan niet instemmen en meewerken aan deze praktische oplossing van het vrachtwagenparkeerprobleem in Elspeet.

Deel dit artikel: