Voor ons is nog ruimte, zeggen nieuwkomers PVV, DENK en Arnhem1

ARNHEM - Zowel de Partij voor de Vrijheid als DENK zijn nieuwe namen op de Arnhemse kieslijst. Arnhem1 hoort ook bij die nieuwkomers. Wat gaan zij de Arnhemse politiek brengen in de komende jaren, mochten ze een zetel bemachtigen?

Bij de uitzending van Gelderland Stemt bij Musis in Arnhem zijn Kürsat Bal van DENK - Verenigd Arnhem, Diana Kummeling van Arnhem1 en Coen Verheij van de PVV aangeschoven.

Wat gaan ze veranderen?

Bal zit met Verenigd Arnhem op dit moment in de raad. Hij denkt in de combinatie met DENK meer kloven te kunnen dichten en meer te doen aan onrecht en discriminatie in zijn stad. Hij wil van Arnhem de mooiste en meest welvarende stad maken en dat moet gebeuren door meer samen te werken.

Foto: Omroep Gelderland

Uiterst rechts: Coen Verheij, midden: Kürsat Bal, daarnaast Diane Kummeling

Diane Kummeling kent de Arnhemse politiek ook aardig; zij werkte voor de lokale SP als bestuursvoorzitter. Arnhem1 staat voor alle inwoners in de gemeente, zegt Kummeling.

Kummeling stapte uit de SP, omdat zij kunst en cultuur miste voor de mensen met een kleine beurs. De SP richtte zich volgens haar teveel op prestigeprojecten. 'Wij willen juist nieuwe buurtcentra in de wijk.'

Verheij werkt als inkoper bij een groothandel en heeft die politieke kennis nog niet. De PVV staat voor Arnhemmers, zegt hij. De PVV wil betere zorg, lagere lasten en deïslamiseren.

Geïslamiseerd

Bal: 'De samenleving bestaat te veel uit ontkoppelde groepen. We staan met de rug naar elkaar toe en dat geldt ook voor de cultuur in de raad. We moeten meer luisteren en dienstbaar zijn, want dat doen we te weinig. Je moet dat ook echt in de politiek doen, samen met de burgers.'

Maar de lijst bestaat veelal uit mensen met een migratie-achtergrond. Is dat logisch? 'Ja, want wij hebben een erg diverse lijst en willen juist ook hen erbij betrekken.'

Verheij: 'Voor ons is deïslamiseren en het sluiten van moskeeën en islamitische scholen belangrijk, want wij zien dat als bron van ideologie van haat die niet strookt met vrijheid in onze samenleving. Arnhem is al enorm geïslamiseerd.'

Moskeeën sluiten?

RTL Nieuws meldde deze middag dat lokale PVV-partijen denken dat het sluiten van bestaande moskeeën niet haalbaar is en het daarom geen hoofdprioriteit geven. Hoe kijkt Verheij daar tegenaan?

'Wij krijgen in Arnhem landelijk het vierde budget om radicalisering te bestrijden, dus het is ontzettend hard nodig in Arnhem. Ook jihadgangers komen hier vaak vandaan.'

Bal countert daarop: 'Niet islam, maar vervreemding en de met rug naar elkaar toe leven is de oorzaak van radicalisering. Daarom moeten wij samenwerken. De PVV wil alleen verdelen. Daar kunnen wij niet in meegaan.'

Verheij: 'Maar de islam verdeelt zelf. Kijk naar mannen en vrouwen en hun gelijkheid.' Bal reageert uiteindelijk dat hij met de PVV zou kúnnen samenwerken, als de PVV meegaat in hun manier van verbinden.

Kummeling over een mogelijke samenwerking: 'Wat ons bindt? De één heeft iets met islam, de ander is anti. Wij hebben met beide groepen niet specifiek iets. DENK richt zich vooral op mensen met migratie-achtergrond en doet dan aan etnisch profileren.'

'Nee', zegt Bal. 'Ik mag dan wel een Turkse achtergrond hebben. Maar ik ben een Arnhemmer. Wij willen juist etnisch profileren tegengaan. Ik hou van Arnhem.'

Te veel partijen?

In Arnhem doen straks zestien partijen mee. Is dat niet wat overdreven? 

Bal: 'Het is fantastisch dat burgers een keuze kunnen maken. Het voordeel van zestien partijen is dat we alle burgers kunnen dienen, zoals mensen met een migratie-achtergrond en hen naar de stembus krijgen.' Bal hoopt op vijf zetels.

Verheij: 'Voor ons standpunt is wel degelijk nog ruimte. Deïslamiseren is door niemand zo verwoord als door ons. Wij gokken op vijf zetels.'

Kummeling: 'Onze achterban bestaat uit mensen die nooit gaan stemmen maar wel een goede mening hebben. Zij zijn het geloof in de Arnhemse politiek kwijtgeraakt. Wij hopen op tenminste twee zetels.'

Zie ook: LIVE Gelderland Stemt in Musis: bestuurscultuur, de PVV doet mee en milieuzones

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Deel dit artikel: