Provincie: nieuwbouw nodig, maar nadruk op duurzame bestaande woningen

ARNHEM - De economie groeit en op een flink aantal plaatsen in Gelderland trekt de woningmarkt aan. In sommige gebieden ontstaat krapte en is het aantal woningzoekenden gestegen. Nieuwbouw blijft nodig, maar de provincie wil de komende jaren de nadruk leggen op bestaande woningen. Dat blijkt uit de woonnotitie, die woensdag door Provinciale Staten besproken werd.

Het overgrote deel van de woningen die we in 2040 nodig hebben, staat er volgens het provinciebestuur al. 'Maar veel van die woningen zijn niet duurzaam en flexibel genoeg om aan de toekomstige woningvraag te voldoen. Ze zullen vroeg of laat aangepakt moeten worden. We gaan naar een tijdperk toe, waarin we in onze woningen geen aardgas meer gebruiken en we zoeken naar andere, duurzame, energiebronnen.' Gasloos en energieneutraal is ook het uitgangspunt bij nieuwbouw.

Regionale verschillen

Er zijn in Gelderland nog zo'n 100.000 woningen nodig. Welke en hoeveel woningen verschilt per regio. Zo willen zeven gemeenten in de regio Nijmegen tot 2027 samen 16.500 woningen bouwen om de druk op de woningmarkt weg te nemen. In Ede en omgeving, de Food Valley, is de druk ook groot en is bouwen nu nodig, terwijl in de Achterhoek 98 procent van de woningen die over tien jaar nodig zijn er al staan en veel plannen geschrapt zijn.

Zie ook:

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Deel dit artikel: