Gemeentebelang Nunspeet wil eigenaar nieuwe woning niet op kosten jagen

NUNSPEET - De fractie van Gemeentebelang vraagt zich af wat de gevolgen voor kopers van nieuwe woningen in de gemeente Nunspeet zijn nu de beslissing van minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat er ligt om het gebruik van aardgas versneld af te bouwen.

Om de recente toename van de aardbevingen te verminderen lijkt het de enige oplossing om het gebruik van ons aardgas snel af te bouwen, naast de noodzaak om af te bouwen in het kader van milieubelasting.

Geen nieuwe woningen 

Dit heeft gevolgen voor nieuw te bouwen huizen in de gemeente nunspeet, beseft raadslid Corrie Jansen van Gemeentebelang. Zij geeft aan dat de aanleg van aardgas nog heel normaal wordt gevonden bij nieuwbouw.

Nu de nieuwe wijk Molenbeek bouwfase 2 voorbereid wordt, wil de partij graag dat daar geen woningen meer op aardgas aangesloten worden. Het levert namelijk voor de toekomstige bewoners een extra kostenpost op als hun huis weer van het aardgas af moet.

Dweilen met kraan open 

De partij schrijft in een persbericht: 'Door innovatie zijn er alternatieven waar gebruikt van gemaakt kan worden. Het kan niet zo zijn dat er landelijk per dag duizend woningen van het gas af moeten om in 2050 alle woningen aardgasloos te hebben en dat er aan de andere kant huizen gebouwd worden die op aardgas aangesloten worden. Dat is dweilen met de kraan open aldus Corrie Jansen. Uit landelijke cijfers blijkt dat er per dag nog steeds 500 aardgasketels vervangen worden in bestaande huizen en er nog 200 geplaatst worden in nieuwe woningen.'

Om toekomstige nieuwe bewoners niet met extra kosten op te zadelen voor het ombouwen naar een aardgasloos huis ziet Gemeentebelang graag dat het college hier nu uitspraken over doet en actie op onderneemt.

Wethouder van der Berg gaf aan dat daar op dit moment discussie plaatsvindt in het college en dat hij de vragen mee zal nemen in de uitwerking van het duurzaamheidsplan wat in april gepresenteerd zal worden.

Deel dit artikel: