Gelredag 17 februari: Bredevoort

BREDEVOORT - De Ridders van Gelre nodigen u uit om op zaterdag 17 februari naar Bredevoort te komen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft Prins Maurits er een volle week over gedaan om de stad te veroveren en Bredevoort een Nederlandse, protestantse stad te maken. Van 10 tot 12 uur is de Sint Joriskerk het startpunt voor uw bezoek aan Bredevoort.

In de Sint Joriskerk kunt u luisteren naar een lezing over de geschiedenis van de kerk, die uit 1316 stamt. Prins Maurits van Nassau en Hendrickje Stoffels, tweede vrouw van Rembrandt en geboren en getogen in Bredevoort, nemen u vanuit de kerk mee op ontdekkingstocht door het stadje. Kom alles te weten over het beleg van prins Maurits in 1597, de schade door de plundering en de brand die door de soldaten is veroorzaakt.

In de 19e eeuwse katholieke Sint Gregoriuskerk hoort u hoe het de Bredevoortse katholieken is vergaan na de verovering van de stad door prins Maurits en over de geschiedenis van het gebouw. Verder krijgt u in het Vestingpark uitleg over de verdedigingswerken van Bredevoort

De Tachtigjarige Oorlog in Bredevoort

We schrijven 1597, prins Maurits is op strooptocht in de Achterhoek om de Spanjaarden te verdrijven. Hij slaat zijn kamp op voor Bredevoort, koste wat kost wil hij de stad veroveren.  

Bredevoort lag in die tijd op een zeer strategisch punt, midden in een moeras. Dat maakte het moeilijk om de stad te naderen. Omdat de stad zo strategisch lag wilden de Spanjaarden Bredevoort kostte wat kost behouden. Maar Maurits zette alles op alles om de stad te veroveren: meer dan zevenduizend soldaten tegen tweehonderd verdedigers.

Door het beleg van prins Maurits is Bredevoort een Nederlandse stad geworden, maar hij heeft met zijn soldaten enorme schade in de stad veroorzaakt. Zijn manschappen plunderden de stad en veroorzaken per ongeluk brand, waardoor de hele stad in vlammen opgaat.

Mis deze bijzondere Gelredag niet en kom op 17 februari naar Bredevoort!

Bezoekadres: Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort

Meer over dit onderwerp:
Ridders_van_Gelre_-_Gelredagen
Deel dit artikel: