Provincie: geen geld voor krimp Achterhoek

GROENLO - De provincie Gelderland stelt geen geld beschikbaar voor de Achterhoek vanwege de bevolkingskrimp.

Gemeenten drongen bij de provincie aan op een krimpfonds.

Vanwege de krimp moest de regio een streep zetten door de bouw van duizenden woningen. Door grondaankopen leden gemeenten veel verlies. Hiervoor willen ze een vergoeding. Gedeputeerde Verdaas zegt dat dit er niet in zit.

Kritiek op provincie

Burgemeester Kaiser van Doetinchem vindt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de noodzaak van maatregelen rondom de bevolkingsafname in de Achterhoek beter begrijpt dan de provincie Gelderland.

Hij zei dat woensdagavond in Groenlo tijdens het provinciedebat over krimp in de Achterhoek. Zo'n 200 provinciale en lokale politici bespraken thema's rondom de leegloop van de regio.

Infrastructuur

Er werd onder meer gesproken over de infrastructuur. Een goed wegennet en een goede bus- en treinverbinding zijn van levensbelang om de regio vitaal te houden, was de conclusie.

Verder werd onder meer gezegd dat er niet tientallen nieuwe bedrijven naar de Achterhoek moeten worden gehaald, maar dat ervoor moet worden gezorgd dat de bedrijven díe er zijn zich goed ontwikkelen.

Twitter:


Zie ook:

 

Meer over dit onderwerp:
Oost Gelre Krimp Nieuws
Deel dit artikel: