Kamer: geen uitstel opening Lelystad Airport

LELYSTAD - De Tweede Kamer heeft een motie verworpen om Lelystad Airport pas te openen na de herindeling van het luchtruim. De motie was ingediend door SP'er Cem Lacin na het Kamerdebat van afgelopen dinsdag over de fouten in het dossier over de luchthaven.

Het Tweede Kamerlid reageerde ontstemd. 'Motie weggestemd door coalitie. Inwoners, actiegroepen en D66-congres staan in de kou! Kabinet blijft 'schiphollen' en D66 stemt tegen eigen, aangenomen congresmotie!', twitterde Lacin na de uitslag.

Daarmee doelt hij op een motie die vorige maand door D66-leden tijdens een congres werd aangenomen. De leden vroegen hun Kamergenoten voor uitstel van de opening te stemmen. Deze moet klaar zijn op 1 april 2019. De D66-leden in de Tweede Kamer stemden tegen. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf dinsdag overigens wel aan dat het vliegveld niet per se op deze datum klaar hoeft te zijn.

Weerstand

Het plan is dat Lelystad Airport vanaf april 2019 vliegverkeer van Schiphol overneemt, maar daartegen is veel weerstand. Weerstand uit grote delen van Gelderland, Overijssel en Friesland.

Bewoners en politici zijn bang voor geluidsoverlast vanwege lage vliegroutes. De vluchten moeten in het huidige luchtruim worden gepland, de consequentie daarvan is dat de vluchten onder de aanvliegroutes naar Schiphol moeten vliegen.

Fouten in de MER

De afgelopen maanden bleken er fouten te zitten in het onderzoek naar de geluidsoverlast in de milieueffectrapportage (MER). Actiegroepen ontdekten die fouten. Uiteindelijk heeft het ministerie de fouten erkend.

In de praktijk zou er meer overlast zijn dan nu op papier is berekend. De minister heeft aangegeven de milieueffectrapportage opnieuw te bekijken.

Zie ook:

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Meer over dit onderwerp:
Vliegroutes Lelystad
Deel dit artikel: