Gemeentebelang vraagt aandacht voor humane zorg

NUNSPEET - In de raadscommissie heeft Gemeentebelang aandacht gevraagd voor humane zorg in de gemeente Nunspeet.

Bij een werkbezoek aan woonzorgcentrum De Bunterhoek kwam de gescheiden woon- en zorgsituatie ter sprake. Het is een landelijk zorgpunt waar het woonzorgcentrum mee te maken heeft, maar wellicht is het mogelijk maatwerk te bieden om de humaniteit te waarborgen.

Gescheiden wonen en zorg wil zeggen dat de zorgverlening enkel voor de zorgbehoevende is. De partner, zonder zorgbehoefte, blijft alleen achter. Zo ontstaat er een gescheiden woon- en zorg situatie. Gemeentebelang vindt het schrijnend wanneer partners na bijvoorbeeld 50 jaar samenwonen apart van elkaar verder moeten vanwege een zorgindicatie van de partner. Daarom vroeg raadslid Martin Mol aandacht voor humane zorg en gaf hij aan mee te willen werken aan een oplossing.

Een eventuele tijdelijke opvang blijkt in ieder geval geen oplossing, omdat de zorg daar niet in voorziet en de zorgkamers nog niet toereikend zijn. Ook bij het achterblijven van de partner na overlijden blijft een zorgwoning bezet. Volgens Gemeentebelang mag het probleem niet gaan over een zorgconcept of over een gebouw. Het gaat namelijk niet om procedures of stenen. Het gaat hier om mensen en menselijkheid.

Vandaar dat de fractie van Gemeentebelang van mening is dat er een humane oplossing moet komen voor gescheiden woon- en zorgsituaties. Wellicht is het mogelijk dat het College het probleem verder onderzoekt om te kijken of hier een oplossing op de Nunspeetse maat mogelijk is.

Wethouder Van den Berg noemt het in zijn beantwoording drastisch en van de zotte dat niet opgelost is. Hij neemt het mee naar het platform wonen en zorg.

Meer over dit onderwerp:
RTV Nunspeet Nunspeet
Deel dit artikel: