Harde kritiek op GGD-advies over komst vleeskuikenhouderij Wehl

DOETINCHEM - 'Ik ben geschrokken van de smalle wetenschappelijke basis van het GGD-onderzoek', dat zei huisarts Ellis uit de Doetinchemse wijk de Huet donderdagavond tijdens een raadsvergadering over de komst van een grote biologische vleeskuikenhouderij tussen Doetinchem en Wehl.

Het Doetinchemse KemperKip wil meerdere stallen bouwen aan de Broekhuizerstraat 2 in het buitengebied van Wehl. Volgens het bedrijf komen er maximaal 13 stallen en ruim 52.000 kippen. Er is in de omgeving van het bedrijfsterrein grote angst voor gezondheidsrisico's, zoals longaandoeningen. Die zorgen kwamen ook al eerder naar boven tijdens een bewonersbijeenkomst.
Ellis was een van de zes insprekers tijdens de goedbezochte vergadering. 'Ik vind het onthutsend dat de GGD op basis van het onderzoek een positief advies aan de gemeente durft te geven', benadrukte Ellis. 

Hij deed zijn betoog als huisarts, maar ook als inwoner van de wijk waar de vleeskuikenhouderij van het bedrijf KemperKip dichtbij moet komen.

Een collega-huisarts, dokter Klop, laakte ook het GGD-onderzoek. Hij noemde het rapport een papieren onderzoek dat zelfs sturend zou zijn. 'Het lijkt geschreven om de gemeente de bouw mogelijk te maken', zei Klop.

Hij sloot af met de opmerking dat de vergadering waarschijnlijk toch mosterd na de maaltijd zou zijn. Op de vraag van een van de raadsleden wat hij daarmee bedoelde wekte Klop in zijn antwoord de indruk te weten dat de komst van het vleeskuikenbedrijf in de achterkamertjes al zou zijn beklonken. Verder refereerde hij aan het positieve standpunt van B&W voor wat betreft het verstrekken van een omgevingsvergunning.

Onduidelijkheid over risico's

De algemene kritiek bij de insprekers en bij een deel van de raadsleden is dat het onderzoek van de GGD niet uitsluit dat er verhoogde risico's zijn, maar dat niet duidelijk is wat dan precies die risico's zijn en hoe groot ze zijn.

Huisarts Klop wees in zijn betoog duidelijk op de grotere risico's van een pluimveehouderij in vergelijking met andere veehouderijen. Als omwonenden van zo'n bedrijf te maken krijgen met een te hoge ammoniakuitstoot dan zijn er volgens de huisarts duidelijke risico's op afname van de longfunctie.

Daarnaast legde hij ook de relatie tussen fijnstof en longkanker en hij wees op de extra risico's van fijnstof voor zwangere vrouwen en kinderen.

GGD claimt verantwoordelijkheid

GGD-adviseur Steven van der Lelie kreeg de gelegenheid om te reageren tijdens de vergadering. 'De wetenschappelijke kennis is nog niet zo groot dat we kunnen zeggen dat er helemaal niets gebeurt, maar we vinden de risico's ook niet dusdanig dat we het tegen moeten houden', zei Van der Lelie.

Verder wees hij erop dat de GGD ook verantwoordelijkheid heeft genomen in het rapport. 'We hebben geadviseerd dat het bedrijf moet gaan zorgen voor een lagere uitstoot die veel verder gaat dan nu wettelijk verplicht is.' Dit zou moeten gebeuren via een zogenoemde ionisatie, een speciaal luchtreinigingsproces.

'Stank komt van andere bedrijven'

Van der Lelie betoogde daarnaast dat er nauwelijks sprake van stankoverlast zou zijn. Uit een onderzoek hiernaar zou kunnen worden geconcludeerd dat de stank vooral zou komen van de bedrijven die er nu al zijn. KemperKip zou daar vrijwel niets aan toevoegen.

Er was ook een vertegenwoordiger van het bedrijf. Rob Aagten vroeg namens KemperKip om vooral vertrouwen te hebben in het GGD-rapport. Hij wees er nog maar eens op dat er goede procedures worden gevolgd. Ook maakte hij duidelijk dat de 52.000 pluimveedieren verspreid zijn over verschillende stallen en uitloopterreinen op een terrein van in totaal 30 hectare. De spreiding zou voor minder sterke effecten zorgen.

De gemeenteraad besluit op 21 december of de vleeskippenhouderij groen licht krijgt.

Zie ook: 

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Meer over dit onderwerp:
Doetinchem
Deel dit artikel: