Beuningen nog lang niet energieneutraal

BEUNINGEN - Om in 2040 energieneutraal te zijn, moeten de komende jaren in de gemeente Beuningen nog heel veel maatregelen worden genomen. Zo moeten woningen en bedrijven optimaal worden geïsoleerd en moeten op de daken nog veel meer zonnepanelen komen te liggen. Dat zegt wethouder De Klein van de lokale partij BN&M.

Ook sportaccommodaties en agrarische bedrijven hebben bijvoorbeeld nog een inhaalslag te maken wat betreft duurzaamheid. Afgezien van al deze maatregelen moeten er in het buitengebied ook nog eens meerdere grote zonneparken worden aangelegd en diverse windturbines.

Mix van zon en wind

Oppositiepartij CDA in Beuningen wil vol inzetten op zonne-energie. Volgens deskundigen echter ligt een mix van zonne-energie en windmolens duidelijk het meest voor de hand. Als het hard waait is er meestal geen zon, en omgekeerd als de zon schijnt, waait het meestal minder. Zo wordt het elektriciteitsnet het beste voorzien. Als er alleen zou worden gekozen voor zonne-energie dan moeten ruim 240 grote voetbalvelden moeten worden vol gelegd met zonnepanelen. Dat gaat dus ten koste van heel veel landbouwgrond. Ter vergelijking: de 22.000 zonnepanelen op zonnepark Lage Woerd bij Ewijk telt 16 voetbalvelden.  

Enkel wind

Alleen opteren voor windenergie komt neer op 12 windturbines van 100 meter hoog, of 6 turbines van 160 meter. Voor deze optie bestaat heel weinig animo in Beuningen. De gemeente is nu bezig met het samenstellen van een zogeheten gebiedsraad, die een belangrijke rol gaat spelen. Die gebiedsraad bestaat straks uit zo’n 15 inwoners, die een goede afspiegeling vormen van de vier kernen in de gemeente. De gebiedsraad krijgt waarschijnlijk begin volgend jaar de opdracht om locaties aan te wijzen waar eventueel zonneparken en windmolens kunnen komen. Vervolgens beoordeelt de gemeenteraad dat concept-plan.  

Meer over dit onderwerp:
RN7 Nijmegen Milieu
Deel dit artikel: